Grant/Projek zakończony

Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji

Identyfikator grantu: PT00730

Kierownik projektu: Alicja Bera

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-03-21

Data zakończenia: 2024-02-26

Streszczenie projektu

Projekt w swoim zakresie obejmuje wykonywanie obliczeń numerycznych MES oraz przeprowadzanie symulacji kolizji statku. W ramach projektu wykonywane będą analizy zarówno próbek materiałowych jak i całych konstrukcji statków / obiektów oceanotechnicznych. Zakres merytoryczny badań obejmuje sprawdzenie w jaki sposób dobór materiału może wpływać na zachowanie się konstrukcji w sytuacji wystąpienia różnorodnych obciążeń pochodzących od oddziaływań środowiskowych lub też wynikających z kolizji z różnymi obiektami np. struktura wieży wiatrowej. Obliczenia numeryczne umożliwią weryfikację przyjętych wcześniej modeli obliczeń "tradycyjnych". Wyniki przyczynią się do rozwoju naukowo-badawczego.

Publikacje

  1. Niklas Karol, Bera Alicja, The influence of selected strain-based failure criteria on ship structure damage resulting from a collision with an offshore wind turbine monopile, Polish Maritime Research 112, (2021) 42-52
  2. Niklas, K., Bera, A., & Garbatov, Y., Impact of steel grade on a ship colliding with an offshore wind turbine monopile supporting structure., OCEAN ENGINEERING 287, (2023) 115899
  3. Alicja Bera, Karol Niklas, Symulacje komputerowe kolizji statku z morską turbiną wiatrową, DataComp - AI, HPC and Big Data Analysis for Grand Challenges -, (2023) -
  4. Alicja Bera, Pękanie zginanych czteropunktowo próbek z karbami wykonanych ze stopów aluminium - cz II - modelowanie numeryczne, 60. Sympozjon - Modelowanie w Mechanice -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.