Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich

Kierownik projektu: Mariusz Deja

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-03-19

Streszczenie projektu

Celem projektu są teoretyczne i doświadczalne podstawy docierania powierzchni płaskich z wykorzystaniem nowych narzędzi ściernych. W projekcie zostanie dokonana kompleksowa analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych docieraków o zróżnicowanej budowie strukturalnej. Zostaną ocenione uzyskiwane efekty technologiczne - wydajność docierania i wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni warstwy wierzchniej przedmiotów obrabianych (WW-PO). Oprogramowanie Matlab zostanie wykorzystane dla wyznaczenia modeli matematycznych: osiąganych wartości parametrów chropowatości i falistości powierzchni obrabianych, ubytku materiałowego PO, przyrostu temperatury PO, przyrostu temperatury docieraka w funkcji czasu obróbki.

Publikacje

  1. M. Deja, M. List, L. Lichtschlag, E. Uhlmann, Thermal and technological aspects of double face grinding of Al2O3 ceramic materials, Ceramics International 45, (2019) 19489-19495
  2. M. Deja, D. Zieliński, A pilot study to assess an in-process inspection method for small diameter holes produced by direct metal laser sintering, Rapid Prototyping Journal In Press, (2019) 1-19
  3. Deja M., Zieliński D., Wear of electroplated diamond tools in lap-grinding of Al2O3 ceramic materials, Wear 460-461, (2020) 203461
  4. Deja M., Siemiątkowski M., Zieliński D., Multi-criteria comparative analysis of the use of subtractive and additive technologies in the manufacturing of offshore machinery components, Polish Maritime Research 27, (2020) 71-81


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.