Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich

Kierownik projektu: Mariusz Deja

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-03-19

Streszczenie projektu

Celem projektu są teoretyczne i doświadczalne podstawy docierania powierzchni płaskich z wykorzystaniem nowych narzędzi ściernych. W projekcie zostanie dokonana kompleksowa analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych docieraków o zróżnicowanej budowie strukturalnej. Zostaną ocenione uzyskiwane efekty technologiczne - wydajność docierania i wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni warstwy wierzchniej przedmiotów obrabianych (WW-PO). Oprogramowanie Matlab zostanie wykorzystane dla wyznaczenia modeli matematycznych: osiąganych wartości parametrów chropowatości i falistości powierzchni obrabianych, ubytku materiałowego PO, przyrostu temperatury PO, przyrostu temperatury docieraka w funkcji czasu obróbki.

Publikacje

  1. M. Deja, M. List, L. Lichtschlag, E. Uhlmann, Thermal and technological aspects of double face grinding of Al2O3 ceramic materials, Ceramics International 45, (2019) 19489-19495
  2. M. Deja, D. Zieliński, A pilot study to assess an in-process inspection method for small diameter holes produced by direct metal laser sintering, Rapid Prototyping Journal In Press, (2019) 1-19
  3. Deja M., Zieliński D., Wear of electroplated diamond tools in lap-grinding of Al2O3 ceramic materials, Wear 460-461, (2020) 203461
  4. Deja M., Siemiątkowski M., Zieliński D., Multi-criteria comparative analysis of the use of subtractive and additive technologies in the manufacturing of offshore machinery components, Polish Maritime Research 27, (2020) 71-81
  5. Mieczyslaw S. Siemiatkowski, Mariusz Deja, Planning optimised multi-tasking operations under the capability for parallel machining, Journal of Manufacturing Systems 61, (2021) 632-645
  6. Mariusz Deja, Linus Lichtschlag, Eckart Uhlmann , Thermal and technological aspects of double face grinding of C45 carbon steel, Journal of Manufacturing Processes 64, (2021) 1036-1046
  7. Deja, M., & Zieliński, D., A Pilot Study on Machining Difficult-to-Cut Materials with the Use of Tools Fabricated by SLS Technology, Materials 14, (2021) 5306
  8. Deja, M., & Licow, R., A pilot study to assess manufacturing processes using selected point measures of vibroacoustic signals generated on a multitasking machine , INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 115, (2021) 807-822
  9. Deja, M., Zieliński, D., Kadir, A. Z. A., & Humaira, S. N. , Applications of Additively Manufactured Tools in Abrasive Machining—A Literature Review, Materials 14, (2021) 1318
  10. Moszyk, K., Deja, M., & Dobrzyński, M. , Automation of the Road Gate Operations Process at the Container Terminal—A Case Study of DCT Gdańsk SA, Sustainability 13, (2021) 6291


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.