Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich

Kierownik projektu: Piotr Iwicki

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-03-18

Streszczenie projektu

Tematem badań numerycznych będą problemy stateczności konstrukcji inżynierskich takich jak silosy, zbiorniki lub hale stalowe. Badane będą silosy cienkościenne składające się z blachy falistej wzmocnionej pionowymi słupami, zbiorniki na ciecze zbudowane z blach płaskich wzmocnionych różnego typu żebrami oraz hale stalowe z konstrukcji zimno-giętych. Konstrukcje te są wrażliwe na różne formy utraty stateczności i są ciągle przedmiotem intensywnych badań teoretycznych, numerycznych i doświadczalnych. Przeprowadzone zostaną liniowe analizy stateczności, liniowe analizy statyczne oraz nieliniowe geometrycznie i materiałowo analizy statyczne. Badane będą zarówno konstrukcje idealne jak i konstrukcje z imperfekcjami. Imperfekcje będą zakładana w formie globalnej i lokalnej a także jako efekt pomiarów konstrukcji rzeczywistych. Głównym celem badań będzie wyznaczenie nieliniowych ścieżek równowagi obciążenia w funkcji przemieszczenia konstrukcji, obciążeń granicznych i krytycznych. Dodatkowym zagadnieniem badawczym będą symulacje numeryczne pracy połączeń konstrukcji stalowych. Wyniki tych analiz będą porównane z obowiązującymi normami.

Publikacje

  1. P. Iwicki, K. Rejowski, J. Tejchman, Determination of buckling strength of silos composed of corrugated walls and thin-walled columns using simplified wall segment models, Thin-Walled Structures 135, (2019) 414-436
  2. Korcz-Konkol N., Iwicki P, Corrugated Sheeting as a Member of a Shear Panel Under Repeated Load—Experimental Test, Materials[ISSN1996-1944] Vol. 13,iss. 18 , (2020) 4032-
  3. Iwicki P., Przewłócki J., SHORT REVIEW AND 3-D FEM ANALYSIS OF BASIC TYPES OF FOUNDATION FOR OFFSHORE WIND TURBINES, Polish Maritime Research[ISSN1233-2585] 27,iss. 3 , (2020) 31-39


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.