Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania

Kierownik projektu: Ireneusz Marzec

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-02-26

Streszczenie projektu

Celem grantu jest stworzenie ulepszonego prawa konstytutywnego do opisu elementów żelbetowych i betonowych pod obciążeniem quasi-statycznym. W symulacjach wykorzystany zostanie program Abaqus. Celem symulacji będzie weryfikacja zaimplementowanego modelu i ocena jego zdolności do prawidłowego odwzorowania mechanizmów zniszczenia z uwzględnieniem lokalizacji odkształceń.

Publikacje

  1. I. Marzec, J. Tejchman, Z. Mróz, Numerical analysis of size effect in RC beams scaled along height or length using elasto-plastic-damage model enhanced by non-local softening, Finite Elements in Analysis and Design 157, (2019) 1-20
  2. I. Marzec, J. Bobiński, On some problems in determining tensile parameters of concrete model from size effect tests, Polish Maritime Research 2(102) vol 26, (2019) 115-125
  3. I. Marzec, J. Bobiński, Performance of isotropic constitutive laws in simulating failure mechanisms in scaled RC beams, Archives of Mechanics 72(3), (2020) 193-215
  4. I. Marzec, J. Bobiński, J. Tejchman, J. Schonnagel , Finite element analysis on failure of reinforced concrete corner in sewage tank under opening bending moment , Engineering Structures 228, (2021) -
  5. Ł. Skarżyński, I. Marzec, Shear fracture of longitudinally reinforced concrete beams under bending using Digital Image Correlation and FE simulations with concrete micro-structure based on X-ray micro-computed tomography images, Construction and Building Materials 274, (2021) -
  6. Marzec I., Tejchman J., Experimental and numerical investigations on RC beams with stirrups scaled along height or length, Engineering Structures 252, (2022) 113621
  7. Marzec I., Bobiński J., Quantitative assessment of the influence of tensile softening of concrete in beams under bending by numerical simulations with XFEM and cohesive cracks, Materials 15(2), (2022) 626


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.