Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych

Kierownik projektu: Agnieszka Tomaszewska

Realizatorzy:

  • Daniil Reznikov

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-02-26

Streszczenie projektu

Zasadniczym celem projektu jest budowa modeli matematycznych wybranych implantów przepuklinowych dostępnych na rynku medycznym. W głównej mierze będą to syntetyczne materiały plecione. Podstawą prac będą badania eksperymentalne materiałów, z których uzyska się dane do identyfikacji parametrów wybranych modeli konstytutywnych oraz dane do walidacji modeli mechanicznych implantów. Planuje się badania jedno? i dwuosiowego rozciągania materiałów, rozciągania wieloosiowego oraz testy z obciążeniem prostopadłym do płaszczyzny materiału. Przewiduje się, że identyfikowane będą modele nieliniowe, uwzględniające sprężyste, sprężysto ? plastyczne i reologiczne zachowanie materiału oraz historię jego obciążenia. Przykładowym rozważanym modelem jest anizostopowy hipersprężysty model Holzapfela.
Zidentyfikowane modele matematyczne implantów będą implementowane w modelach numerycznych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych, gdzie będą walidowane. W dalszej kolejności modele te będą wykorzystywane w procesie optymalizacji leczenia przepuklin brzusznych u ludzi.

Publikacje

  1. A. Tomaszewska, D. Reznikov, I. Lubowiecka, C. Szymczak, Constitutive modelling of knitted abdominal implants in numerical simulations of repaired hernia mechanics, CMBBE 2019 Conference Proceedings book that will be published by Springer X, (2020) 1-10
  2. Tomaszewska A., Reznikov D., Szymczak C., Lubowiecka I, Constitutive Modelling of Knitted Abdominal Implants in Numerical Simulations of Repaired Hernia Mechanics, Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics / Computer Methods, Imaging and Visualization in Biomechanics and Biomedical Engineering / Springer 36, (2020) s.550-559
  3. Tomaszewska A., Reznikov D., Combined numerical and experimental approach to determine true numerical model of abdominal scaffold, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering xx, (2021) xx
  4. Tomaszewska A., Reznikov D., Combined numerical and experimental approach to determine numerical model of abdominal scaffold, COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING preprint, (2021) 1 - 14


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.