Grant/Projek zakończony

Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych

Identyfikator grantu: PT00699

Kierownik projektu: Marek Strumik

Centrum Badań Kosmicznych PAN

Warszawa

Data otwarcia: 2018-11-26

Data zakończenia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

Celem projektu jest badanie procesów dynamicznych związanych z formowaniem nieciągłości, rekoneksją magnetyczną oraz z niestabilnościami i turbulencją w plazmach astrofizycznych. Badania obejmują głównie heliosferę, magnetosferę oraz procesy plazmowe w wietrze słonecznym. Głównym problemem naukowym jest zrozumienie wzajemnych relacji i wzajemnego wpływu dynamiki plazmy na różnych skalach czasowych i przestrzennych. Dynamika plazmy modelowana jest zarówno w ujęciu kinetycznym jak i płynowym.
Do symulacji numerycznych w przybliżeniu kinetycznym używany jest zrównoleglony kod numeryczny zaimplementowany w języku C/C++ (z użyciem bibliotek MPI, FFTW, GSL) używający metody hybrydowej particle-in-cell w jednym, dwóch lub trzech wymiarach przestrzennych. W metodzie tej rozwiązanie równań Maxwella-Vlasova uzyskiwane jest poprzez bezpośrednie całkowanie równań ruchu dla jonów, elektrony są modelowane w przybliżeniu płynowym, ewolucja czasowa pól elektrycznego i magnetycznego jest uzyskiwana na regularnej siatce przestrzennej typu Yee (znanej także jako staggered grid).
Symulacje w przybliżeniu płynowym prowadzone są przy użyciu zrównoleglonego kodu zaimplementowanego w języku C/C++ (z użyciem bibliotek MPI, FFTW, GSL) w którym możliwe są obliczenia w ramach przybliżeń MHD lub Hall-MHD w jednym, dwóch lub trzech wymiarach przestrzennych. Rozwiązanie równań płynowych jest uzyskiwane przy użyciu schematu typu Kurganov-Tadmor (MUSCL), iteracja rozwiązania w czasie odbywa się w oparciu o schemat typu Runge-Kutta, przy czym bezźródłowość pola magnetycznego jest zapewniona dzięki użyciu regularnej siatki przestrzennej typu Yee.
Badane zjawiska fizyczne mają charakter wieloskalowy i wymagają równoległych wieloprocesorowych obliczeń na siatkach przestrzennych o dużej rozdzielczości przy użyciu dużych mocy obliczeniowych.
Powiązane publikacje:
Ben-Jaffel L., Strumik M., Ratkiewicz R., Grygorczuk J., The Existence and Nature of the Interstellar Bow Shock, The Astrophysical Journal, Vol. 779, 130, 2013.
Strumik M., Grzedzielski S., Czechowski A., Macek W.M., Ratkiewicz R., Advective transport of the interstellar plasma into the heliosphere across reconnecting heliopause, The Astrophysical Journal Letters, Vol. 782, L7, 2014.
Macek W.M., Strumik M., Hyperchaotic intermittent convection in a magnetized viscous fluid, Physical Review Letters, Vol. 112, 074502, 2014.
Strumik M., Roytershteyn V., Karimabadi H., Stasiewicz K., Grzesiak M., Przepiórka D., Identification of the dominant ULF wave mode and generation mechanism for obliquely propagating waves in the Earth's foreshock, Geophysical Research Letters, Vol. 42, 5109-5116, 2015.
Helander, P., Strumik, M., & Schekochihin, A.. Constraints on dynamo action in plasmas. Journal of Plasma Physics, Vol. 82(6), 2016.
Strumik M., Stasiewicz K., Multidimensional Hall magnetohydrodynamics with isotropic or anisotropic thermal pressure: Numerical scheme and its validation using solitary waves, Journal of Computational Physics, Vol. 330, 846-862, 2017.

Publikacje

  1. Ratkiewicz R., Strumik M., Heliosphere Under the Influence of Variations in the Local Interstellar Medium, AGU Fall Meeting, Washington D.C., USA, 10-14 grudnia 2019 SH32C-04, (2019) -
  2. R. Ratkiewicz, M. Strumik, Heliosphere Under Influence of Sun-originating vs. LISM-originating Fluctuations, 18th Annual International Astrophysics Conference, February 18-22, 2019, Pasadena, USA -, (2019) -
  3. R. Ratkiewicz, M. Strumik, Time-dependent Effects in the Heliosphere and Their Influence on the Estimation of Parameters of the Local Interstellar Medium, AGU Fall Meeting 2019, December 9-13, 2019, San Francisco, USA SH51E-3331, (2019) -
  4. M. Strumik, M. Bzowski, M.A. Kubiak, I. Kowalska-Leszczynska, U. Nass, H. Henkel, SOHO/SWAN and Mariner Measurements of the Heliospheric Backscatter Glow vs. Numerical Modeling Results: Separation of the Contributions from the Heliospheric Lyman-alpha Glow and UV Point Sources, IBEX/IMAP Science Working Team Meeting, June 18-20, 2019, Santa Fe, USA -, (2019) -
  5. M. Strumik, M. Bzowski, I. Kowalska-Leszczyńska, M. A. Kubiak and M. Szpanko, Contributions From Unresolved Point Sources in Observations of the Heliospheric Glow, AGU Fall Meeting 2019, December 9-13, 2019, San Francisco, USA SH51C-3334, (2019) -
  6. Strumik Marek, Global 2D MHD simulations of the heliospheric current sheet in the inner heliosheath, 19th Annual International Astrophysics Conference, March 9-13, 2020, Santa Fe, New Mexico, USA. -, (2020) -
  7. Strumik M., Ratkiewicz R., Heliospheric effects caused by Sun-originating versus LISM-advected fluctuations, Astronomy & Astrophysics 657, (2022) A14
  8. Strumik M., Bzowski M., Kubiak M. A., Comparison of WawHelioGlow modeling results with SOHO/SWAN observations of the heliospheric Lyman-alpha glow for the LISM upwind and downwind directions, 44th COSPAR Scientific Assembly, 16-24 July, 2022 N/A, (2022) N/A
  9. Strumik M., Bzowski M., Kubiak M., Kowalska-Leszczyńska I., Extra-heliospheric background near the Lyman-alpha wavelength as revealed by cross-analysis of SOHO/SWAN maps, IUE observations, and WawHelioGlow modeling results, AGU Fall Meeting 2022 N/A, (2022) N/A


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.