Grant/Projek zakończony

Dynamika układu KATP

Identyfikator grantu: PT00696

Kierownik projektu: Katarzyna Walczewska-Szewc

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Toruń

Data otwarcia: 2018-10-30

Data zakończenia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

Wydzielanie insuliny z komórek beta trzustki poprzedzone jest sekwencją zdarzeń na poziomie molekularnym. Jednym z nich jest zamknięcie osadzonych w błonie komórki kanałów potasowych (KATP) w odpowiedzi na wewnątrzkomórkowy wzrost stężenia ATP wywołany aktywnością mitochondriów spowodowaną wzrostem poziomu glukozy we krwi. Ze względu na zero-jedynkowy charakter tego procesu (zamknięcie kanału KATP indukuje wyzwalanie insuliny, podczas gdy otwarcie kanału zatrzymuje sekrecję), kanały potasowe cieszą się szczególnym zainteresowaniem naukowców zaangażowanych w badania nad cukrzycą typu II. Przykładowo, sulfonomoczniki, grupa leków używana w leczeniu cukrzycy, indukują wydzielanie insuliny zamykając kanały potasowe. Mechanizm tego zamykania nie jest jeszcze poznany. Dlatego też podstawowe zbadanie dynamiki tych właśnie kanałów, może przynieść w przyszłości wymierne korzyści w postaci ulepszonych metod leczenia cukrzycy. W ciągu ostatniego roku (2017/2018) badania nad układem KATP weszły w nową fazę, ponieważ opublikowano oczekiwane od dawna struktury atomowe o wysokiej rozdzielczości tego kompleksu. Dane te przedstawiły trzy niezależne grupy badawcze, m.in. laboratorium noblisty R. MacKinnona. Dostępność struktur otwiera nowe możliwości modelowanie tego ważnego fizjologicznie układu. Pomimo intensywnych badań nad układem KATP, wciąż nie wiadomo jak poszczególne domeny tego kompleksu wpływają na siebie i regulują jego funkcję ani jaka jest dynamika tego układu.

Badanie dynamiki układu KATP do którego przyczyni się niniejszy projekt przeprowadzane jest w ramach większego projektu OPUS (2016/23/B/ST4/01770) profesora Wiesława Nowaka z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Publikacje

  1. K. Walczewska-Szewc, W. Nowak, "Structural Determinants of Insulin Release: Disordered N-Terminal Tail of Kir6.2 Affects Potassium Channel Dynamics through Interactions with Sulfonylurea Binding Region in a SUR1 Partner" , Journal of Physical Chemistry B 124 (29), (2020) 6198–6211


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.