Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych

Kierownik projektu: Maria Osińska

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Data otwarcia: 2018-10-22

Streszczenie projektu

Ogólnym celem projektu jest udoskonalenie istniejących algorytmów pozwalających na pozyskanie z dostępnych zdjęć satelitarnych, lotniczych oraz fotogrametrii naziemnej informacji o mętności wody i na tej podstawie oszacowanie koncentracji substancji zawieszonych w warstwie powierzchniowej wody dostarczonych z lodowców Szetlandów Południowych do ich obszarów szelfowych. Realizacja powyżej przedstawionych celów umożliwi weryfikację ogólnej hipotezy, że: zwiększona aktywność lodowców wynikająca ze zmian klimatycznych oraz ilość dostarczanych do wód szelfowych Szetlandów Południowych osadów glacjalnych są ze sobą powiązane i tym samym wpływ lodowców na koncentrację substancji zawieszonych w tych wodach ulega zmianie oraz szczegółowej, że istniejące algorytmy oraz metodyka oceny parametrów wody morskiej ze zdjęć satelitarnych, lotniczych oraz fotogrametrii naziemnej nie są w żadnej mierze uniwersalne i należy szukać ich uzupełnienia na drodze nowych rozważań teoretycznych i eksperymentów środowiskowych.

Publikacje

  1. Osińska, M., Bialik, R. J., & Wójcik-Długoborska, K. A., Interrelation of quality parameters of surface waters in five tidewater glacier coves of King George Island, Antarctica, Science of the Total Environment 771, (2021) 144780


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.