Grant/Projek zakończony

Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych

Identyfikator grantu: PT00688

Kierownik projektu: Violetta Konopińska-Zmysłowska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-09-18

Data zakończenia: 2024-02-23

Streszczenie projektu

Celem projektu jest rozwinięcie 6-polowej teorii powłok wielopłatowych, zawierających połączenia sztywne, odkształcalne oraz wzmocnione. Opracowanie w ramach tej teorii ogólnych warunków ciągłości wzdłuż krzywej osobliwej modelującej połączenie pozwoli na analizę różnych szczególnych przypadków połączeń w konstrukcjach powłokowych. Również w przypadku powłok podlegających przemianie fazowej materiału dwu-wymiarowy model będzie konstruowany w ramach 6-parametrowej teorii powłok. Cienkościenne elementy podlegające martenzytycznej przemianie fazowej zbudowane z tzw. materiałów z pamięcią kształtu stosowane są często w systemach MEMS. Opracowane ogólne warunki ciągłości na granicy faz pozwalają na wyznaczenie położenia przejścia fazowego w powłoce. W ramach analizy teoretycznej tych zagadnień będą wykorzystane programy Mathematica oraz Matlab. W celu analizy i weryfikacji otrzymanych wyników teoretycznych będą przeprowadzone obliczenia numeryczne przykładów powłok wielopłatowych i nieregularnych z wykorzystaniem programu Abaqus.

Publikacje

  1. I. Kozera, V. Konopińska-Zmysłowska, M. Kujawa, Stress analysis of a strip under tension with a circular hole, AIP Conference Proceedings 2077, 020028, (2019) 1-7
  2. V. Konopińska-Zmysłowska , AXIALLY SYMMETRIC SHELL PROBLEMS WITH REINFORCED JUNCTIONS, Katedra Mechaniki Budowli PG 1, (2020) 1-21
  3. Violetta Konopińska-Zmysłowska , On the exact equilibrium conditions of irregular shells reinforced by beams along the junctions, Continuum Mechanics and Thermodynamics 34, (2023) 2301-2311


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.