Grant/Projek zakończony

Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów

Identyfikator grantu: PT00681

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-06-28

Data zakończenia: 2024-01-23

Streszczenie projektu

W projekcie realizowane są zadania badawcze zmierzające do opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie metod i systemów do aktywnego sterowania przepływem między innymi w celu zmniejszenia zużycia paliwa śmigłowców i zwiększenia sprawności turbin wiatrowych. W projekcie można wyróżnić dwie główne części. Część pierwsza skupia się na analizowaniu wpływu generatorów wirów na redukcję zjawiska oderwania warstwy przyściennej w oparciu o numeryczną mechanikę płynów. Analizowane jest zjawisko powstawania struktur wirowych generowanych przez aktuator wykorzystując metodę Moving-Deforming-Mesh. Badany jest również wpływ interakcji generowanych struktur wirowych z przepływem głównym pod kątem polepszenia warunków przepływowych poprzez zmniejszenie obszaru występowania separacji przepływu. W części drugiej projekt skupia się na walidacji używanych modeli numerycznych metodami eksperymentalnymi w tunelu aerodynamicznym używając zestawu dynamicznych generatorów wirów. W tym celu wykorzystane zostaną liczne metody pomiarowe, m. in. anemometria obrazowa (Particle Image Velocimetry) do pomiarów pól prędkości w przepływie, anemometria laserowa (Laser Doppler Anemometry) umożliwiająca pomiar prędkości miejscowych w płynie jak i określenie intensywności turbulencji przepływu oraz pomiary rozkładów ciśnień.

Publikacje

  1. M. Kurowski, R. Szwaba, Numerical and experimental investigations of a synthetic jet actuator for active flow control., XXIII Fluid Mechanics Conference 2018 -, (2018) -
  2. M. Kurowski, R. Szwaba, Experimental and Numerical Investigations of Modified Synthetic Jet Actuator for Active Flow Control, Journal of Applied Fluid Mechanics -, (2020) -
  3. M. Kurowski, R. Szwaba, Numerical and Experimental investigations of a synthetic jet actuator for active flow control, The 14th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows -, (2019) -
  4. Marcin Kurowski, Ryszard Szwaba, xperimental and Numerical Investigations of Modified Synthetic Jet Actuator for Active Flow Control, Journal of Aerospace Engineering 35 (3) , (2022) -
  5. Marcin Kurowski, Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów , rozprawa doktorska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.