Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej

Identyfikator grantu: PT00680

Kierownik projektu: Adam Kloskowski

Realizatorzy:

  • Joachim Eichenlaub

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-06-25

Streszczenie projektu

Celem naukowym projektu jest opracowanie narzędzi pozwalających na optymalne wykorzystanie cieczy jonowych do izolacji herbicydów z próbek wody z wykorzystaniem techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME). Założony plan badań, koniecznych do osiągnięcie tego celu, opiera się na hipotezie badawczej zakładającej możliwość projektowania struktury cieczy jonowych pod kątem ich konkretnych właściwości fizykochemicznych i będzie oparty na metodyce QSPR (Quantitative structure?property relationship). Wykorzystanie cieczy jonowych jako ekstrahentów w etapie izolacji analitów organicznych z próbek wody jest obecnie jednym z bardziej intensywnie eksplorowanych obszarów badań. Tym nie mniej praktycznie wszystkie podejmowane działania sprowadzają się jedynie do selekcji cieczy jonowych z pośród tych które są dostępne handlowo.

Przedstawiony projekt będzie polegał na optymalnym zaprojektowaniu struktury oraz syntezie cieczy jonowych, w oparciu o deskryptory wyznaczone na drodze obliczeń teoretycznych, tak aby było możliwe ich wykorzystanie w technice SPME, gdzie docelową grupą związków będą wybrane klasy polarnych związków organicznych. Optymalizacja struktury będzie wynikiem analizy statystycznej korelacji pomiędzy strukturą cieczy jonowej (deskryptorami) a wyznaczonymi właściwościami fizykochemicznymi. Sukcesywnie gromadzone, w toku prowadzonych badań, wyniki będą na zasadzie sprzężenia zwrotnego, wykorzystywane w kolejnych etapach optymalizacji.Publikacje

  1. J. Eichenlaub, P. Rakowska, A. Kloskowski, User-assisted methodology targeted for building structure interpretable QSPR models for boosting CO2 capture with ionic liquids, Journal of Molecular Liquids 350, (2022) 118511


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.