Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji

Identyfikator grantu: PT00676

Kierownik projektu: Paweł Malinowski

Realizatorzy:

 • Shishir Kumar Singh
 • Kaleeswaran Balasubramaniam

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-05-16

Streszczenie projektu

Zaplanowane badania mają na celu stworzenie metodologii optymalnego rozmieszczenia czujników. Zadaniem opracowanej sieci czujników będzie monitorowanie stanu technicznego konstrukcji wykorzystując zjawisko propagacji fal sprężystych. Zakres prac ma za zadanie uzupełnić braki w aktualnym stanie wiedzy, które stwierdzono po dokonaniu przeglądu literatury. Badania pozwolą dogłębnie zrozumieć oddziaływania fal sprężystych z materiałem anizotropowy i nieciągłościami w strukturze badanych obiektów, i wpływem tych oddziaływań na zadanie optymalizacji rozmieszczenia czujników. Prace nie skupiają się na konkretnym zastosowaniu pozwalając na zbadanie szerokiego zakresu parametrów. Dodatkowo, rozważane będzie podwójne zastosowanie rozmieszczanych czujników piezoelektrycznych. Posłużą one do wzbudzania fal sprężystych oraz do pomiarów impedancji elektromechanicznej (z ang. EMI - electromechanical impedance).
Badania skupiają się na kilku brakach w obecnych sposobach optymalizacji rozmieszczenia czujników dla obiektów wykonanych z materiałów kompozytowych. Optymalizacja pozwoli na poprawę jakości zbieranych informacji redukując koszty sieci czujników.
Badania uwzględniają rozważania numeryczne i eksperymentalne, co zapewni zmniejszenie różnic między teorią a eksperymentalnie obserwowanymi zjawiskami.

Publikacje

 1. S. K. Singh, P. Malinowski, Quantification of Damage Sensitivity by Electromechanical Impedance Signatures, 7th Asia-Pacific Workshop on Structural Health Monitoring -, (2018) 11
 2. K. Balasubramaniam, S. K. Singh, R. Soman, P. Malinowski, A Study of Electromechanical Impedance and Guided Wave Techniques for the Sensitivity of Sensors Network in Damage Detection, 7th Asia-Pacific Workshop on Structural Health Monitoring -, (2018) 8
 3. R. N. Soman, P. Malinowski, P.Kudela, W. Ostachowicz, Analitical, numerical and experimental formulation of the sensor placement optimization problem for guided waves, 9th European Workshop on Structural Health Monitoring -, (2018) 10
 4. R. Soman, T. Wandowski, P. Malinowski, W. Ostachowicz, Preliminary studies for the optimization of sensor placement for electro-mechanical impedance based damage detection, Proceedings of SPIE/SPIE Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and Health Monitoring, 2018, Denver, Colorado, United States 10600, (2018) 8
 5. R. Soman, P. Malinowski, A real-valued genetic algorithm for optimization of sensor placement for guided waves based structural health monitoring, Journal of Sensors 2019, (2019) 10
 6. R. Soman, P. Kudela, K. Balasubramaniam, S. Singh, P. Malinowski, A Study of Sensor Placement Optimization Problem for Guided Wave-Based Damage Detection, Sensors 19(8), (2019) 1856
 7. R. Soman, P. Kudela, P. Malinowski, Improved damage isolation using guided waves based on optimized sensor placement, Proceedings of the SPIE, Smart Structures/NDE conference 10970, (2019) 10
 8. S.K. Singh, T. Wandowski, R. Malinowski, An innovative decentralised data fusion using electromechanical impedance techniques, Proceedings of the SPIE, Smart Structures/NDE conference 10972, (2019) 8
 9. K. Balasubramaniam, S. Wandowski, P. Malinowski, Approaches for localization of damage in composites using propagation of Lamb waves, 9th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials -, (2019) 381-389
 10. K. Balasubramaniam, P. Fiborek, S. Sikdar, P. Malinowski, Damage Assessment for a Sandwich-like Panel using Experimental and Numerical Analysis of Guided Waves, NDE 2019 Conference & exhibition on non destructive evaluation, Bengaluru, India -, (2019) 13
 11. P. Malinowski, A. Andrearczyk, S. Wandowski, Study of the damage detection approaches for additively manufactured parts, 12th International Workshop on Structural Health Monitoring, Stanford, USA 1, (2019) 8
 12. Shishir Kumar Singh, Rohan Soman, Tomasz Wandowski. Paweł Malinowski, A Variable Data Fusion Approach for Electromechanical Impedance-Based Damage Detection, Sensors 20, 4204, (2020) 16pp
 13. Rohan Soman, Kaleeswaran Balasubramaniam, Ali Golestani, Michał Karpiński, Paweł Malinowski, A Two-Step Guided Waves Based Damage Localization Technique Using Optical Fiber Sensors, Sensors 20, 5804, (2020) 15pp
 14. Rohan Soman, Shishir Kumar Singh, Tomasz Wandowski, Paweł Malinowski, Development of robust metric based on cumulative electrical power for electromechanical impedance based structural health monitoring, Smart Materials and Structures 29, 115047, (2020) 13pp
 15. Kaleeswaran Balasubramaniam, Shirsendu Sikdar, Tomasz Wandowski, Paweł H Malinowski, Ultrasonic guided wave-based debond identification in a GFRP plate with L-stiffener, Smart Materials and Structures 31, (2022) 015023
 16. Paweł H. Malinowski, Tomasz Wandowski, Shishir K. Singh, Employing principal component analysis for assessment of damage in GFRP composites using electromechanical impedance, Composite Structures 266, (2021) 113820
 17. Kaleeswaran Balasubramaniam, Dominika Ziaja, Michał Jurek, Piotr Fiborek, Paweł Malinowski, Experimental and Numerical Analysis of Multiple Low-Velocity Impact Damages in a Glass Fibered Composite Structure, Materials 14(23), (2021) 7268
 18. Shishir Singh, Shirsendu Sikdar, Paweł H. Malinowski, An optimized data fusion strategy for structural damage assessment using electromechanical impedance, Smart Materials and Structures 30, (2021) 035012
 19. Kaleeswaran Balasubramaniam, Shirsendu Sikdar, Piotr Fiborek, Paweł H. Malinowski, Ultrasonic GuidedWave Signal Based Nondestructive Testing of a Bonded Composite Structure Using Piezoelectric Transducers, Signals 2, (2021) 13-24
 20. K. Balasubramaniam, et. al., Debonding Analysis of Composite Material Using Ultrasonic Wave-Based NDT Methods, International Workshop on Structural Health Monitoring 2022 -, (2022) 663-670
 21. K. Balasubramaniam, et. al., Global and local area inspection methods in damage detection of carbon fiber composite structures, Measurment 187, (2022) 110336
 22. K. Balasubramaniam, et. al., Multi step structural health monitoring approaches in debonding assessment in a sandwich honeycomb composite structure using ultrasonic guided waves, Measurment 194, (2022) 111057
 23. K. Balasubramaniam, et. al., Nondestructive analysis of composite structure subjected to impact damage conditions, Proc. of SPIE 12048, (2022) 120480E
 24. M.A. Fakih, et al., The effect of the infill density in 3D-printed PLA on Lamb waves' propagation characteristics and their sensitivity to the presence of damage, European Workshop on Structural Health Monitoring: EWSHM 2022 270, (2022) 195-203
 25. M.A. Fakih, et al., Lamb-wave propagation characteristics and damage imaging in additively manufactured plates, Proc. of SPIE 12048, (2022) 120480O
 26. S. K. Singh, P. H. Malinowski, An innovative data-driven probabilistic approach for damage detection in Electromechanical Impedance Technique, Composite Structures 295, (2022) 115808
 27. S. K. Singh, et al., A sensitivity study of diffrent actuators for the electromechanical impedance method in 3D-printed material, European Workshop on Structural Health Monitoring: EWSHM 2022 253, (2022) 874-882
 28. S. K. Singh, et al., Sensor network based damage detection of structures using weight function in electromechanical impedance method, Proc. of SPIE 12048, (2022) 1204813
 29. Kaleeswaran Balasubramaniam, Shirsendu Sikdar, Dominika Ziaja, Michał Jurek, Rohan Soman, Paweł Malinowski, A global-local damage localization and quantification approach in composite structures using ultrasonic guided waves and active infrared thermography, Smart Materials and Structures 32, (2023) 035016
 30. Rohan Soman, Shishir Kumar Singh, Pawel Malinowski, Damage localization using electromechanical impedance technique based on inverse implementation, Structural Health Monitoring 22(5), (2023) 3373-3384
 31. Mohammad Ali Fakih, Shishir Kumar Singh, Samir Mustapha, Maciej Radzienski, Paweł H. Malinowski, A comprehensive analysis of guided-wave propagation in 3D-printed PLA plates with different infill densities – Experimental study, Mechanical Systems and Signal Processing 202, (2023) 110645
 32. Shishir Kumar Singh, Mohammad Ali Fakih, Paweł H Malinowski, Damage detection and localization based on different types of actuators using the electromechanical impedance method in 3D-printed material, Smart Materials and Structures 32, (2023) 115004
 33. Shishir Kumar Singh, Mohammad Ali Fakih, Artur Andrearczyk, Abdalraheem Ijjeh, Paweł Malinowski, A machine-learning-based health diagnosis of polymer 3D-printed plates using the electromechanical impedance method, Proceedings of SPIE 12488, (2023) 124880X


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.