Modelowanie numeryczne w geomechanice

Kierownik projektu: Jakub Konkol

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-01-30

Streszczenie projektu

Dynamiczny rozwój metod numerycznych otworzył nowe możliwości w zakresie obliczeń inżynierskich i naukowych ośrodka gruntowego. Celem projektu jest szeroko rozumiane modelowanie numeryczne w geomechanice obejmujące: zagadnienia dużych deformacji, zjawiska geometrycznie i materiałowo nieliniowe oraz testy elementarne i rozwiązania "testowe" tzw. benchmarki. Projekt przewiduje budowę związków konstytutywnych służących do opisu ośrodka gruntowego z uwzględnieniem nieliniowości materiałowej, lepkości oraz efektów czasowych (np. tiksotropii). Proponowane rozwiązania i modele będą stanowić bazę do lepszego zrozumienia zjawisk mechanicznych i czasowych w ośrodku gruntowym podczas wykonywania fundamentów oraz pracy konstrukcji pod obciążeniem użytkowym.

Publikacje

  1. Konkol Jakub; Bałachowski Lech, Large deformation modelling of CPT probing in soft soil - pore water pressure analysis, Proceedings of 4th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT'18) 1, (2018) 371-376
  2. Konkol Jakub; Bałachowski Lech; Linowiecki Jan, LDFEM analysis of FDP auger installation in cohesive soil, Proceedings of the 9th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering (NUMGE 2018) 1, (2018) 603-610
  3. J. Konkol, L. Bałachowski, Discussion on Discussion on 'Coupled effective stress analysis of insertion problems in geotechnics with the Particle Finite Element Method' by L. Monforte, M. Arroyo, J.M. Carbonell, and A. Gens, Computers and Geotechnics 109 , (2019) 287-289
  4. J. Konkol, L. Bałachowski, LDFEM analysis of pore water pressure development in cohesive soil due to FDP auger drilling, 2nd International Conference on the Material Point Method for Modelling Soil-Water-Structure Interaction 1 , (2019) 12-16


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.