Grant/Projek zakończony

Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych

Identyfikator grantu: PT00630

Kierownik projektu: Karol Grębowski

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-01-16

Data zakończenia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu są rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu (Northern Marmara Highway) w kontekście oddziaływań sejsmicznych. Koncepcja strukturalnego kształtowania podpór pośrednich wiaduktu ma celu zaprojektowanie podpór, które zgodnie z turecką normą TURKISH DLH 2008 muszą spełnić wymogi projektowe dla trzech obliczeniowych poziomów intensywności trzęsienia ziemi (D1, D2, D3).
Podczas analizy zostanie użyty model plastyczno-degradacyjny betonu ze zbrojeniem według założeń Lublinera oraz Grassla (LS-DYNA). Celem tego zastosowania będzie zaprojektowanie miejsc powstania przegubów plastycznych w oparciu o obliczone wychylenia podpory w programie Sofistik. Dodatkowym utrudnieniem podczas tych obliczeń jest materiał jakim jest beton, który tylko w niewielkim obszarze swojej pracy pod wpływem działającego obciążenia zachowuje się liniowo, a w znacznej części jego praca jest nieliniowa. W związku z tym należy przeprowadzić kalibrację modelu plastyczno-degradacyjnego betonu w oparciu o badania doświadczalne, a następnie zaimplementować go w programie LS-DYNA do dalszych obliczeń. Na zakończenie zostaną określone dokładne parametry geometryczne przegubów plastycznych uwzględniając degradację betonu, ich zdolność do przemieszczania oraz zdolność do ciągliwości wykorzystując założenia koncepcji ciągliwości Ductility Demand-Capacity w aspekcie wymogów sejsmicznych trzech poziomów intensywności D1, D2 i D3. Uzyskane wyniki pozwolą zapobiec awariom oraz zniszczeniom konstrukcji podpór wiaduktów, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników korzystających z przeznaczenia obiektów.

Publikacje

 1. Grębowski Karol, Rozprawa doktorska "Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych", Politechnika Gdańska, Wydz. Architektury brak, (2018) 1-212
 2. M. Miśkiewicz, D. Bruski, K. Grębowski, J. Chróścielewski, K. Wilde, Zaawansowane symulacje numeryczne MES dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury EXPLICITE, MOSTY 1, (2019) 38-41
 3. M. Miśkiewicz, D. Bruski, K. Grębowski, J. Chróścielewski, K. Wilde, Zaawansowane symulacje numeryczne MES dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury EXPLICITE, Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe :MOSTY HYBRYDOWE brak, (2018) 313-320
 4. K. Grębowski, K. Wilde, K. Miśkiewicz, Odpowiedź dynamiczna wiaduktu obwodnicy Stambułu wywołana trzęsieniem ziemi o różnej intensywności, VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa - Mosty Tradycja i Nowoczesność -, (2018) -
 5. K. Grębowski, K. Wilde, K. Miśkiewicz, Odpowiedź dynamiczna wiaduktu obwodnicy Stambułu wywołana trzęsieniem ziemi o różnej intensywności, VI Międzynarodowej Konferencji Mostowej - Mosty - Tradycja i Nowoczesność 1, (2018) 23-24
 6. K. Grębowski, M. Rucka, K. Wilde, Non-Destructive Testing of a Sport Tribune under Synchronized Crowd-Induced Excitation Using Vibration Analysis, Materials, ISSN: 1996-1944 12, (2019) 1-19
 7. Grębowski, Karol, Rucka, Magdalena, Wilde, Krzysztof, Non-Destructive Testing of a Sport Tribune under Synchronized Crowd-Induced Excitation Using Vibration Analysis, Materials 12, (2019) 1-19
 8. Grębowski Karol, Wilde Krzysztof, Finite element modelling of plastic hinges based on Ductility Demand-Capacity method using nonlinear material for dynamic analysis, International Journal of Numerical Methods in Engineering 1, (2020) 1-30
 9. Taraszkiewicz A., Grębowski K., Taraszkiewicz K., Przewłócki J., Contemporary Architectural Design in the Presence of Historical Relics: the Case of the Old City of Gdańsk, Heritage&Society 11, (2020) 1-16
 10. A. Taraszkiewicz K. Grębowski K. Taraszkiewicz J. Przewłócki, Medieval Bourgeois Tenement Houses as an Archetype for Contemporary Architectural and Construction Solutions: The Example of Historic Downtown Gdańsk, Buildings 11, (2021) 1-16
 11. J. Przewłócki K. Grębowski M. Zielińska, Analiza nośności zabytkowych fundamentów w kontekście jakości użytych zapraw Analysis of the Load-Bearing Capacity of Historical Foundations in the Context of the Quality of Mortar Used, Wiadomości Konserwatorskie - Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - 66, (2021) 92-105
 12. A. Taraszkiewicz K. Grębowski K. Taraszkiewicz J. Przewłócki , Contemporary Architectural Design in the Context of Historic Remains: The Case of the Old City of Gdańsk, Heritage and Society 1, (2022) 1-19
 13. Grębowski, K., Miśkiewicz, M., & Wilde, K., SOLUTIONS OF THE INTERMEDIATE SUPPORT STRUC- TURES OF THE NORTHERN MARMARA HIGHWAY (ISTAN- BUL’S RING ROAD) IN THE CONTEXT OF SEISMIC ACTIVITY, Konferencja Singapur ICSV28 1, (2022) 1-16
 14. Grębowski, K., Wilde, K., & Miśkiewicz, M., Finite element modeling of plastic hinges based on ductility demand-capacity method using nonlinear material for dynamic analysis, INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING 2, (2022) 1-40
 15. Taraszkiewicz, A., Grębowski, K., Taraszkiewicz, K., & Przewłócki, J., Contemporary Architectural Design in the Context of Historic Remains: The Case of the Old City of Gdańsk, Heritage and Society 14, (2022) 1-19
 16. Grębowski, K., & Wróbel, A., Architectural and Urban Planning Solutions for the Protection of Heritage Buildings in the Context of Terrorist Attacks: Following the Example of Passive Protection Systems., Buildings 12, (2022) 1-22


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.