Grant/Projek zakończony

Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych

Identyfikator grantu: PT00619

Kierownik projektu: Michał Kwasek

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-11-13

Data zakończenia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

Projekt badawczy związany jest z doktoratem realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Temat pracy dotyczy elementów metalowych użytych w XIX w. obiektach budowlanych. Są one badane pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, przez co projekt łączy w sobie zagadnienia z dwóch dziedzin naukowych. Planowana jest m.in. analiza elementów konstrukcyjnych. Ze względu na historyczny charakter badanych elementów, brak możliwości przeprowadzenia badań eksperymentalnych, ważnym aspektem jest wykonanie modeli obliczeniowych w oprogramowaniu opartym na Metodzie Elementów Skończonych. Do tego celu został wybrany program Abaqus.

Publikacje

  1. Michał Kwasek, Aleksander Piwek, Robert Jankowski, Study on 19th-century cast iron columns from the former financial office building in Kwidzyn, MATEC Web of Conferences Vol. 219, (2018) 1-8


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.