Grant/Projek zakończony

Elektro-mechaniczne struktury periodyczne

Identyfikator grantu: PT00618

Kierownik projektu: Arkadiusz Żak

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-11-13

Data zakończenia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

Z uwagi na powtarzalność, struktury periodyczne posiadają dość nietypowe własności fizyczne. Manifestują się one najwyraźniej w dziedzinie częstotliwości, jako obecne w ich spektrach pasma dozwolone oraz zabronione. Ich obecność wpływa na zachowanie się tego typu struktur w odniesieniu do propagacji sygnałów wibroakustycznych, które mogą być przenoszone w ściśle określonych, dozwolonych pasmach częstotliwości. Pozwala to w naturalny sposób poszukiwać możliwości wykorzystania struktur periodycznych jako elementów tłumiących.

Co więcej, dzięki zaawansowanym technikom obliczeniowym i symulacjom komputerowym możliwym stało się projektowanie i optymalizacja dynamiki struktur periodycznych, które pozwalają nie tylko na projektowanie położenia pasm zabronionych w widmie ich częstotliwości, lecz również na selektywny wybór charakteru tłumionych sygnałów, tzn. czy to np. drgań wzdłużnych, giętnych lub skrętnych, jak i ich dowolnych kombinacji.

Własności struktur periodycznych wynikają wprost z ich geometrii na poziomie tzw. komórki elementarnej, której parametry w istocie determinują dynamikę całej struktury w skali makroskopowej.

Struktury periodyczne mogą być strukturami pasywnymi lub aktywnymi. W przypadku tych drugich rolę elementów aktywnych najczęściej przejmują elementy piezoelektryczne. Łączne wykorzystanie możliwości pasywnego tłumienia sygnałów wibroakustycznych przez struktury periodyczne z aktywnym sterowaniem elementami piezoelektrycznymi pozwala na ich bardzo efektywne wykorzystanie.


Publikacje

  1. A. Żak, M. Krawczuk, M. Palacz, Ł. Doliński, W. Waszkowiak, High frequency dynamics of an isotropic Timoshenko periodic beam by the use of the Time-domain Spectral Finite Element Method, Journal of Sound and Vibration 409, (2017) 318-335
  2. A. Żak, M. Krawczuk, A higher order transversely deformable shell-type spectral finite element for dynamic analysis of isotropic structures, Finite Elements in Analysis and Design 142, (2018) 17-29
  3. A. Żak, M. Krawczuk, G. Redlarski, Ł. Doliński, S. Koziel, A three-dimensional periodic beam for vibroacoustic isolation purposes, Mechanical Systems and Signal Processing 130, (2019) 524-544
  4. M. Palacz, A. Żak, M. Krawczuk, FEM-based wave propagation modelling for SHM: Certain numerical issues in 1D, Materials 13, (2020) 1-15
  5. M. Palacz, M. Krawczuk, A. Żak, Spectral element methods for damage detection and condition monitoring, Springer 1, (2020) 549-558
  6. A. Żak, W. Waszkowiak, A spline-based FE approach to modelling of high frequency dynamics of 1-D structures, Computer & Mathematics with Applications 104, (2021) 13-33


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.