Grant/Projek zakończony

Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej

Identyfikator grantu: PT00615

Kierownik projektu: Michał Wodtke

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-10-25

Data zakończenia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

W ramach projektu planowane są badania teoretyczne zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej. W wyniku oscylacji jednej z powierzchni tworzących podporę, w szczelinie rozdzielającej współpracujące elementy, generowane jest nadciśnienie zdolne do przenoszenia obciążeń zewnętrznych. Planuje się przeprowadzenie analiz obliczeniowych początkowo jedynie z wykorzystaniem CFD. W dalszej perspektywie, biorąc pod uwagę sposób realizacji drgań jednej z powierzchni podpory, planowane są również analizy uwzględniające interakcję płynowo - strukturalną (FSI).

Publikacje

  1. F. Wasilczuk, M. Wasilczuk, M. Wodtke, Hydrostatic thrust bearing with reduced power losses, Bimonthly Tribologia 281 (5), (2018) 123-131
  2. B. Bastian, R. Gawarkiewicz, A Search of an Inducer Geometry that is Beneficial for Lifting Parameters af a Lifted Object of a Selected Shape, Bimonthly Tribologia 5, (2019) 13-17
  3. Noël Brunetière, Michał Wodtke, Considerations about the applicability of the Reynolds equation for analyzing high-speed near field levitation phenomena, Journal of Sound and Vibrations 483, (2020) 115496 (1-13)
  4. Litwin W., Wasilczuk M., Wodtke M., Olszewski A., The influence of polymer bearing material and lubricating grooves layout on wear of journal bearings lubricated with contaminated water, Tribology International / Elsevier 179, (2023) 108159


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.