Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłych

Kierownik projektu: Henryk Lasota

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Automatyki i Telekomunikacji

Gdańsk

Data otwarcia: 2016-12-14

Streszczenie projektu

Projekt obliczeniowy dotyczy badania wpływu lokalnych właściwości amorficznych ośrodków ciągłych (płynów i dielektryków), na przebiegi czasowe i rozkłady przestrzenne zaburzeń o charakterze skalarno-wektorowych i wektorowych dwupól, pochodzących od pierwotnych źródeł fizycznych.
Celem projektu jest sporządzenie atlasu przebiegów czasowych i rozkładów przestrzennych podstawowych rodzajów dwupól dla wybranych przebiegów źródłowych. W szczególności zastosowane zostaną kinedynamiczne odpowiedniki klasycznej funkcji Greena, wypracowane przez użytkownika, pozwalające obliczać poszczególne dwupola jako superpozycję trzech składników o przebiegach czasowych proporcjonalnych do, odpowiednio, pochodnej czasowej przebiegu pobudzającego, samego przebiegu i jego całki bieżącej. Obliczenia z użyciem oprogramowania MATLAB zostaną wykorzystane dla zilustrowania złożoności związków pomiędzy dwoma wewnętrznie sprzężonymi wielkościami składającymi się na dany rodzaj dwupola zaburzeń quasi-falowych, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie tych źródeł.

Publikacje

  1. H. Lasota, What is acoustic and electromagnetic wave motion 'governed by', 35th Symposium of Hydroacoustics, Ustka -, (2018) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.