Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka

Kierownik projektu: Bartosz Zdunek

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2016-08-25

Streszczenie projektu

W czasie prac projektowych nad fotelikami samochodowymi, analiza wielu konstrukcji wskazała na brak odpowiedniej ochrony głowy dziecka przy uderzeniu o tylną ścianę fotelika. Problem jest, bardzo istotny, a do tej pory wydaje się być pomijany.
Wyniki prac będą miały istotne znaczenie dla pogłębienia wiedzy na temat wpływu konstrukcji fotelika na bezpieczeństwo dziecka w pojeździe.

Tylna ściana fotelika, w przeważającej większości konstrukcji, jest wykonana z polipropylenu pokrytego poliuretanową gąbką tapicerską lub/i styropianem. Materiały te są stosowane raczej ze względów technologicznych, ekonomicznych i estetycznych (korekcja kształtu), niż w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Gąbka tapicerska ze względu na małą sztywność w bardzo małym stopniu bierze udział w pochłanianiu energii w czasie zderzenia.
Problem został rozpoznany podczas badań wykonanych na młocie udarowym. Efekty eksperymentu pozwalają przypuszczać, że zastosowanie odpowiednich materiałów pozwoli zredukować odciążenia głowy dziecka.
Bezpieczeństwo bierne dzieci w pojazdach stanowiło przedmiot wielu wcześniejszych badań, ale do tej pory nie powstało jeszcze opracowanie wiążące parametry konstrukcyjne fotelika ze współczynnikami bezpieczeństwa.
Wyniki badań laboratoryjnych z wynikami symulacji MES pozwalają wytypować odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne.
Wynikiem prac będzie usystematyzowanie i powiązanie parametrów konstrukcyjnych ze współczynnikami bezpieczeństwa. Wykonane w tym celu prace badawcze pozwolą na ocenę zbieżności i walidację wyników symulacyjnych z wynikami badań obiektów rzeczywistych.

Wybrane oprogramowanie CAD i MES pozwoli zaprojektować i modyfikować istniejącą konstrukcję fotelika samochodowego do przewozu dzieci oraz sprawdzić jej wytrzymałość statyczną i dynamiczną.
Wybrane oprogramowanie:
- Abaqus
- HyperWorks
- MSC.Software (Adams, Dytran, Marc, Nastran, Patran)
- Siemens NX


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.