Grant/Projek zakończony

Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych

Identyfikator grantu: PT00516

Kierownik projektu: Tomasz Bieliński

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2015-12-22

Data zakończenia: 2024-02-27

Streszczenie projektu

Celem badań jest opracowanie metod kalibracji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych na przykładzie estymacji opadów z użyciem danych z systemu MSG. Problemem badawczym jest dobranie parametrów algorytmu estymacji wielkości meteorologicznej. W przypadku algorytmu estymacji opadów celem jest zmniejszenie błędu średniokwadratowego estymacji natężenia opadów.
Wspomniana kalibracja jest przeprowadzana metodą gradientową w następujący sposób:
1. Obliczane są estymacje opadów oraz ich gradient dla parametrów algorytmu w zadanym obszarze Polski i w zadanym przedziale czasu na podstawie danych wejściowych z użyciem obecnego zestawu parametrów.
2. Wyniki estymacji są porównywane z danymi referencyjnymi. Obliczany jest błąd średniokwadratowy estymacji, który stanowi funkcję celu oraz gradient błędu średniokwadratowego estymacji.
3. Jeśli wartość funkcji celu nie spełnia warunku stopu, to na podstawie gradientu jest obliczany następny zestaw parametrów. Proces kalibracji powraca do punktu 1.

Publikacje

  1. Tomasz Bieliński, Andrzej Chybicki, Calibration of precipitation estimation algorithm with particular emphasis on the Pomeranian region using high performance computing, HYDROACOUSTICS 19, (2016) 10
  2. T. Bieliński, A Parallax Shift Effect Correction Based on Cloud Height for Geostationary Satellites and Radar Observations , Remote Sensing 12/3, (2020) 20


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.