Analiza możliwości klasyfikacji gatunków roślin bagiennych z wykorzystaniem ogólnodostępnych optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych

Identyfikator grantu: PT01098

Kierownik projektu: Tomasz Berezowski

Realizatorzy:

  • Hanna Węgrzyn

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-11-21

Streszczenie projektu

Praca magisterska na temat: "Analiza możliwości klasyfikacji gatunków roślin bagiennych z wykorzystaniem ogólnodostępnych optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych". Celem pracy jest próba jak najdokładniejszej klasyfikacji gatunków roślin bagiennych, biorąc pod uwagę ich występowanie w pikselu. Docelowo, rezultatem pracy ma być stwierdzenie, które grupy roślin mogą być dokładnie sklasyfikowane, a które nie.
Do wykonania pracy użyte zostaną ogólnodostępne zdjęcia satelitarne – optyczne oraz radarowe, na podstawie których zostanie przeprowadzona analiza komputerowa.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.