Wpływ podatności gruntu na silos przy obciążeniu sejsmicznym

Identyfikator grantu: PT01090

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Realizatorzy:

  • Patrycja Lenga

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-10-18

Streszczenie projektu

Praca ma na celu zbadanie wpływu sztywności podłoża gruntowego na otrzymane wyniki w silosie. Zbiornik wypełniony pszenicą. Obciążenie sejsmiczne przykładane na spód silosu / grunt. W pierwszej kolejności zbaday zostanie silos bez zamodelowanego gruntu, zbiornik będzie utwierdzony a obciążenie sejsmiczne przyłożone jedynie do spodu elementu. Następnie zbadany zostanie zbiornik posadowiony na gruncie, którego sztywność w kolejnych etapach będzie zmieniana. Badany jest wpływ miejsca przyłozenia obciążenia oraz wpływ sztywności gruntu na wyniki.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.