Ocena zmian w istocie białej i szarej u chorych z chorobą Parkinsona z zaburzeniem funkcji poznawczych oraz chodu na podstawie pomiarów wolumetrycznych i traktografii tensora dyfuzji

Identyfikator grantu: PT01052

Kierownik projektu: Julia Niemierko

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-03-29

Streszczenie projektu

"Ocena zmian w istocie białej i szarej u chorych z chorobą Parkinsona z zaburzeniem funkcji poznawczych oraz chodu na podstawie pomiarów wolumetrycznych i traktografii tensora dyfuzji" - to projekt, z zakresu medycyny, który powstaje w ramach współpracy między II Zakładem Radiologii i Zakładem Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem naszego projektu jest analiza badań rezonansu magnetycznego mózgowia u pacjentów z chorobą Parkinsona.
Chcielibyśmy dokonać pomiarów wolumetrycznych poszczególnych struktur mózgowia oraz wykonać traktografię tych samych pacjentów. Do wykonania analizy potrzebujemy programu Freesurfer oraz MatLab.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.