Grant/Projek zakończony

Nieliniowa analiza płyt żelbetowych

Identyfikator grantu: PT01028

Kierownik projektu: Maciej Lewandowski-Szewczyk

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-10

Data zakończenia: 2024-02-23

Streszczenie projektu

Konstrukcje ze zbrojonego betonu charakteryzują się znacznymi nieliniowościami w swoim zachowaniu, takimi jak: zarysowanie betonu, uplastycznienie stali oraz miażdzenie betonu. Wykonując model obliczeniowy z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES), w którym powyższe nieliniowości betonu zbrojonego zostaną uwzględnione, spodziewana jest znacznie większa nośność konstrukcji w porównaniu z uproszczonymi obliczeniami bazującymi na liniowej analizie konstrukcji. Zatem wykorzystanie nieliniowej analizy MES pozwoli lepiej zrozumieć zachowanie konstrukcji i oszacować zapas bezpieczeństwa w porównaniu do ujęć uproszczonych.
Niniejszy projekt skupi się na wykorzystaniu nieliniowej analizy konstrukcji MES dla zbrojonych płyt żelbetowych. Zostaną również wykazane korzyści płynące z wykorzystania nieliniowej analizy MES w porównaniu do uproszczonych metod liniowych.← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.