Grant/Projek zakończony

Modelowanie tkanek z wykorzystaniem modeli hipersprężystych

Identyfikator grantu: PT01027

Kierownik projektu: Rafał Grzejda

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Szczecin

Data otwarcia: 2023-02-03

Data zakończenia: 2024-02-26

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy modelowania tkanek aorty z wykorzystaniem izotropowych i anizotropowych modeli hipersprężystych i metody elementów skończonych. Wyniki obliczeń numerycznych będą weryfikowane poprzez porównanie z wynikami badań doświadczalnych. Planuje się zbadanie różnowymiarowych stanów naprężenia i odkształcenia.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.