Analiza wytrzymałości kolizyjnej statków i konstrukcji

Identyfikator grantu: PT01023

Kierownik projektu: Karol Niklas

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-01

Streszczenie projektu

Aktualnie obserwowany jest dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Morskie farmy wiatrowe powstają jednak w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków żeglugowych stwarzając nowe wyzwania dla zapewnienia bezpieczeństwa w strefach przybrzeżnych. Instalacje morskie obsługiwane są przez specjalistyczne statki typu OSV (offshore suport vessel), a najczęściej spotykaną konstrukcją wsporczą morskich turbin wiatrowych jest typ monopala. Obecnie obowiązujące przepisy projektowe statków nie analizują w dokładny sposób wytrzymałości kolizyjnej konstrukcji statku.
W pracy naukowo-badawczej obejmującej niniejszy grant planuję wykonanie analiz wytrzymałości konstrukcji statków typu SOV i konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej podczas kolizji. Celem analizy jest wypracowanie nowej procedury oceny wytrzymałości kolizyjnej uwzględniającej zdolność do pochłaniania energii zarówno przez statek, jak i konstrukcję wsporczą. Do tego celu niezbędne jest wykonanie symulacji komputerowych kolizji metodą elementów skończonych w programie LS-dyna. W pierwszej kolejności zbadany zostanie wpływ wybranych aspektów modelowania komputerowego kolizji na wyniki uszkodzeń konstrukcji i jej zdolność do pochłaniania energii. W szczególności zbadany zostanie wpływ warunków początkowych, dla których wykorzystane zostaną wyniki z symulacji wcześniej wykonanych metodami paskowymi, metodą panelową, metodą objętości skończonych i metodami doświadczalnymi w basenie holowniczym WIMIO PG. Mam nadzieję, że uzyskane wyniki przyczynią się do poprawy oceny wytrzymałości kolizyjnej statków morskich i morskich instalacji energii odnawialnych. Planowane prace badawcze się aktualne i wpisują się w główny nurt trwającej obecnie transformacji energetycznej.
W ramach grantu proszę o dostęp do licencji Ansys/Ls-dyna i licencji Siemens NX poprzez aplikację TASK o nazwie ‘Licence Tunnel’. Dostęp do licencji jest niezbędny do kontynuacji przeze mnie prac naukowo-badawczych. Wyniki prac planuję opublikować w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z listy JCR.

Publikacje

  1. Karol Niklas, Alicja Bera, Yordan Garbatov, Impact of steel grade on a ship colliding with an offshore wind turbine monopile supporting structure, Ocean Engineering / Elsevier Vol. 287, (2023) 115899
  2. Karol Niklas, Hanna Pruszko , The retrofitting of ships by applying retractable bow hydrofoils: a case study, Journal of Ocean Engineering and Marine Energy / Springer 9, (2023) 767–788


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.