Metodologia badania procesów degradacji nowoczesnych materiałów, wykorzystywanych w alternatywnych źródłach energii, poddanych działaniu ognia i/lub przeciążeń mechanicznych

Identyfikator grantu: PT01013

Kierownik projektu: Daniel Darnikowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-12-20

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje przeprowadzenie obliczeń termicznych i strukturalnych do weryfikacji odporności na wysoką temperaturę układów magazynowania energii wielokrotnego użytkowania (z ang. Rechargeable Energy Storage System, RESS), wykorzystywanych powszechnie w jednostkach napędowych pojazdów i maszyn, oraz elementów konstrukcyjnych (takich jak przegrody, konstrukcje, obudowy), służących do zabezpieczenia układów RESS przed wpływem warunków zewnętrznych podczas ich użytkowania, magazynowania i transportu. Analizy numeryczne ponadto mają na celu sprawdzenie warunków badawczych i optymalizację metodyki w zakresie powtarzalności i dokładności uzyskiwanych wyników. Modele zostaną zweryfikowane w badaniach w pełnej skali odporności ogniowej układów RESS przy wykorzystaniu termoelementów typu K do pomiaru temperatury i mierników odkształceń.
Otrzymane wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych posłużą do usprawnienia zaproponowanego układu pomiarowego oraz wzrostu odporności termicznej układów magazynowania energii. W rezultacie układy wykorzystywane na co dzień będą posiadały wyższy poziom bezpieczeństwa w przypadku awarii układu.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.