Grant/Projek zakończony

Modelowanie połączeń wielośrubowych

Identyfikator grantu: PT01011

Kierownik projektu: Rafał Grzejda

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Szczecin

Data otwarcia: 2022-12-20

Data zakończenia: 2024-02-26

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy modelowania połączeń wielośrubowych traktowanych jako system złożony z następujących podsystemów: zespołu śrub, elementów łączonych i warstwy stykowej pomiędzy łączonymi elementami. Takie podejście pozwala na odrębne modelowanie każdego z podsystemów według różnych modeli. Dotyczy to szczególnie modelowania warstwy stykowej. ANSYS umożliwia realizację tego zadania poprzez napisanie skryptu w języku APDL i zamodelowanie warstwy stykowej złożonej z elementów kontaktowych (również różnego typu) o charakterystykach mechanicznych uzyskanych doświadczalnie. Możliwe jest wtedy zadanie w modelu warstwy stykowej charakterystyk normalnych i stycznych styku zamiast stałych wartości sztywności kontaktowych.
Planuje się też rozpoznanie możliwości programu Abaqus w zakresie modelowania struktur mechanicznych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.