Badanie spójności bazy danych przestrzennych

Identyfikator grantu: PT01009

Kierownik projektu: Adam Inglot

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-12-09

Streszczenie projektu

Cyfrowe opracowania kartograficzne oraz dane przestrzenne stanowią podstawowe źródło informacji o obiektach geograficznych. Informacja przestrzenna wykorzystywana jest w wielu dziedzinach naukowych jak i działach gospodarki. Pozyskiwane informacje o otaczającym nas świcie za pomocą narzędzi GIS jest na tyle wiarygodne, na ile nasze dane są spójne i aktualne. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją gdy obiekt geograficzny zawarty jest w wielu bazach danych przestrzennych a jego reprezentacja geometryczna jak i opisowa pomiędzy bazami różni się. Problem ten jest nadal nierozwiązany pod względem samej oceny spójności jak poprawy danych przestrzennych do stanu akceptowalnego. W ramach projektu będą sprawdzane dane pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.