Grant/Projek zakończony

Cieplno-mechaniczne modelowanie wybranych zespołów obrabiarek CNC metodą elementów skończonych

Identyfikator grantu: PT01007

Kierownik projektu: Jacek Zapłata

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Szczecin

Data otwarcia: 2022-11-28

Data zakończenia: 2024-02-27

Streszczenie projektu

Założenia przemysłu 4.0 wymuszają autonomizację środków produkcji, która osiągana jest poprzez implementację innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań w obrabiarkach. W ramach projektu realizowanego przy udziale pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie planuje się opracowanie inteligentnej tokarki o wrzecionie adaptronicznym. Obrabiarka, wyposażona w takie rozwiązanie, będzie aktywnie przeciwdziałać wystąpieniu niepożądanych zjawisk towarzyszących skrawaniu tj. drgań samowzbudnych, poprzez zastosowanie układu aktywnego sterowania napięciem łożysk.
Modelowanie własności mechanicznych wrzeciona adaptronicznego, w którym kontrolowanym zamianom podlega napięcie łożysk tocznych wymaga uwzględnienia wzajemnych zależności pomiędzy zjawiskami mechanicznymi oraz cieplnymi zachodzącymi w przebiegu pracy tego zespołu. Stąd konieczność wykorzystania do przeprowadzanych obliczeń środowiska obliczeniowego MES z pakietem multiphysics, np. pakietu Ansys Workbench.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.