Analiza komunikacji pojazd-pojazd oraz pojazd-infrastruktura w środowisku miejskim

Identyfikator grantu: PT01152

Kierownik projektu: Krzysztof Cichoń

Politechnika Poznańska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Poznań

Data otwarcia: 2024-04-02

Streszczenie projektu

W dobie zintensyfikowanego rozwoju elektromobilności oraz technologii aut autonomicznych wymagana jest dynamizacja systemów czuwających nad bezpieczeństwem na drogach. Proces zwiększania niezawodności modułów komunikacji pomiędzy samodzielnymi pojazdami jest nieodzownym elementem tego zagadnienia. Komunikacja Car2X służy także do połączenia pojazdów z infrastrukturą drogową, by w czasie rzeczywistym reagować i usprawnić płynność ruchu w inteligentnych miastach . Łączność ta odbywa się za pośrednictwem protokołu IEEE 802.11p. Protokół ten obejmuje szybką wymianę danych pomiędzy pojazdami oraz pojazdami a infrastrukturą drogową w paśmie 5,9 GHz (5,85 - 5,925 GHz). Jest on także podstawą europejskiego standardu komunikacji samochodowej znanego jako ETSI ITS-5G. Zasięg działania tego systemu zależy w znacznej mierze od warunków terenowych i wynosi ok. 1 km. Pojazdy oraz infrastruktura połączone w taką sieć w sposób ciągły przesyłają komunikaty o warunkach na drodze oraz występujących zagrożeniach. Stosunkowo niewielki zasięg takiej komunikacji wymaga dokładnie zbadanego środowiska radiowego, a także dokładnego planowania w obszarze infrastruktury drogowej, by zwiększyć niezawodność tego systemu. Fundamentalnym zagadnieniem by podnieść jakość takiej komunikacji jest specyficzne podejście do każdego z analizowanych obszarów.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.