Dla naukowców

Wiele projektów i eksperymentów badawczych wymaga obliczeń wielkiej skali oraz dostępu do zgromadzonych danych. CI TASK oferuje wykorzystanie zarówno Superkomputera wraz z oprogramowaniem jak i umożliwia przechowywanie i wykorzystanie różnego typu danych i wyników obliczeń oraz ich wizualizację.

Obliczenia naukowe w ramach grantów badawczych

Możliwości: Użytkownicy mający w CI TASK aktywne  granty obliczeniowe mogą korzystać z wieloprocesorowych systemów obliczeniowych (superkomputerów).

Korzyści z wykorzystania usługi

  1. Stabilne środowisko obliczeniowe.
  2. Skrócenie czasu wykonywanych obliczeń.
  3. Duże zasoby pamięciowe i dyskowe.
  4. Prekonfigurowane środowiska pracy.
  5. Dostęp do szkoleń i warsztatów.

Pakiety oprogramowania naukowego

Możliwości: Użytkownicy zasobów CI TASK mają dostęp do specjalistycznych aplikacji naukowych (chemia, fizyka, matematyka, projektowanie, itp.) oraz oprogramowania narzędziowego i systemowego (kompilatory, biblioteki, system kolejkowy, itp.).

Korzyści z wykorzystania usługi

  1. Bezpłatny dostęp do oprogramowania (w tym na stacjach roboczych).
  2. Dostęp do najnowszych pełnych wersji.
  3. Skonfigurowane i przetestowane środowisko.
  4. Pomoc administratorów i konsultantów.

Przechowywanie danych

Możliwości: Przechowywanie dużych wolumenów danych, składowanie kopii bezpieczeństwa.

Korzyści z wykorzystania usługi

  1. Dane przechowywane w kraju (ułatwienia dot. transferu danych).
  2. Wysoka wiarygodność magazynu.
  3. Przyjazny interfejs dostępu do danych.
  4. Wsparcie przy migracji i przygotowaniu mechanizmu kopii zapasowych do Centrum.

Repozytoria kodów

Możliwości: Zdalne repozytoria kodu źródłowego z możliwością tworzenia dokumentacji (wiki, GitLab Pages), zarządzania zgłoszeniami (tickets) i elastycznymi uprawnieniami dostępu. Wytworzone oprogramowanie może być udostępniane w formie zarchiwizowanej (artifacts) lub skonteneryzowanej (Docker Registry), a dzięki mechanizmom automatyzacji możliwe jest także definiowanie procesów Continous Integration/Continous Delivery (CI/CD).

Korzyści z wykorzystania usługi

  1. Współdzielenie kodu źródłowego.
  2. Wersjonowanie.
  3. Możliwość śledzenia historii zmian.
  4. Redukcja zadań związanych z utrzymaniem oprogramowania dzięki możliwości automatyzacji procesów testowania i/lub wdrażania (CI/CD).
  5. Baza wiedzy o projekcie utrzymywana w jednym miejscu.
  6. Dostęp do kodu z dowolnego miejsca z dostępem do sieci internet.

Dostęp do laboratoriów CI TASK

Możliwości: CI TASK oferuje dostęp do 4 laboratoriów badawczo-rozwojowych z możliwością przeprowadzenia eksperymentów badawczych na wybrany temat.

Korzyści z wykorzystania usługi

  1. Rozwiązywanie problemów przetwarzania energooszczędnego.
  2. Wykorzystanie chmury obliczeniowej.
  3. Pogodzenie różnorodności technologicznej.
  4. Organizowanie źródeł danych.

Wspólne projekty z CI TASK

Możliwości: Rozwój infrastruktury sieciowo-obliczeniowej w ramach projektów z mapy drogowej.

Korzyści z wykorzystania usługi

  1. Udoskonalenie usług HPC dla potrzeb środowiska naukowego i gospodarczego.
  2. Technologiczna modernizacja sieci w kierunku zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa przetwarzania usług.
  3. Tworzenie centrum gromadzenia i udostępniania otwartych danych badawczych w celu realizacji nowych scenariuszy badawczych.
  4. Budowa nowej siedziby CI TASK oraz oferta usług inteligentnych.

NCN - przechowywanie i kopie zapasowe danych

Centrum Informatyczne TASK, w ramach wsparcia naukowców przy realizacji projektów dotowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oferuje usługę składowania, archiwizacji i kopii bezpieczeństwa danych, która spełnia wymagania dot. składowania danych zawartych w Planie Zarządzania Danymi.

 

1. Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych podczas badań

Dla projektów prowadzonych na uczelniach Związku Fahrenheita w ramach bezpłatnej usługi CI TASK zapewnia:

  • kopie zapasowe danych tworzone automatycznie raz w tygodniu z dwutygodniową retencją tzn. w archiwum będą znajdowały się maksymalnie dwie ostatnie kopie,
  • 100 GB przestrzeni danych dla projektu oraz 200 GB dedykowane na kopie zapasowe,
  • maksymalnie 100 GB przestrzeni w okresie utrzymania projektu oraz jedną kopię zapasową,
  • maksymalnie 5 użytkowników usługi w ramach projektu.

Dodatkowo istnieje możliwość (także dla innych uczelni) zwiększenia dostępnej przestrzeni dyskowej oraz dedykowanej usługi kopii zapasowej w cenie 40 zł / TB / miesiąc:

  • 1 TB = 1024 GB
  • 342 GB – przestrzeń przechowywania
  • 2 x 342 GB – przestrzeń na dwie kopie zapasowe

 

2. Udostępnienie i długotrwałe przechowywanie danych

W ramach świadczonej usługi możliwe będzie udostępnianie danych zgormadzonych w ramach usługi, np. za pomocą dedykowanych hiperłączy z możliwością zabezpieczenia hasłem. Dane zgromadzone w usłudze będą przechowywane w cały okresie trwania oraz utrzymania projektu z zastrzeżeniem jw. tj. w okresie utrzymania zachowywana jest wyłącznie jedna kopia zapasowa.

 

3. Kontakt

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt na adres: ncn-dane@task.gda.pl

Dostarczenie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji
– emulacja obliczeń kwantowych

Możliwości: Symulacja komputera kwantowego wraz z narzędziami wspierającymi.

  1. Rozwiązywanie problemów opisywanych za pomocą algorytmów kwantowych.
  2. Gotowość wykorzystania kodu na rzeczywistym komputerze kwantowym.
  3. Możliwość zaznajomienia się użytkowników z problematyką przetwarzania kwantowego.

Dostarczenie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji
– Analityka Big Data

Możliwości: Analiza dużych zbiorów danych z wykorzystaniem typowych narzędzi Big Data.

  1. Analiza dużych zbiorów znacznie danych przekraczających możliwości przechowywania w pamięci operacyjnej komputerów (5V).
  2. Zestaw standardowych narzędzi umożliwiających przetwarzania i transfer analizowanych danych.
  3. Predefiniowane środowisko, które może być wykorzystane bez pracochłonnej konfiguracji.

Dostarczenie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji
– Uczenie sieci neuronowych

Możliwości: Tworzenie i efektywne uczenie sieci neuronowych.

  1. Łatwe wdrożenie standardowej lub nowej architektury sieci neuronowej.
  2. Uczenie wykorzystujące wysokowydajne karty GP/GPU.
  3. Predefiniowane środowisko, które może być wykorzystane bez pracochłonnej konfiguracji.

Dostarczenie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji
– usługa renderowania wizualizacji

Możliwości: Tworzenie (renderowanie) grafiki 3D dla systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

  1. Efektywne renderowanie grafiki 3D na podstawie zadanych modeli użytkownika.
  2. Gotowy zestaw narzędzi do zarządzania procesem renderingu.
  3. Predefiniowane środowisko, które może być wykorzystane bez pracochłonnej konfiguracji.

Wizualizacja danych medycznych
– Wirtualny mikroskop

Możliwości: Przeglądanie i wizualizacja danych medycznych dostarczanych ze skanera tkanek.

  1. Łatwe przeglądanie szczegółów dot. przeprowadzanych badań medycznych w kontekście gromadzonych danych w repozytorium.
  2. Elastyczne grupowanie (np. za pomocą schematu graficznego organizmu) danych do prezentacji.
  3. Integracja z repozytorium otwartych danych naukowych (MOST Danych), jak również interface do innych systemów.

KONTAKT

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00