Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention

Identyfikator grantu: PT00945

Kierownik projektu: Efkleidis Katsaros

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-02-11

Streszczenie projektu

Projekt związany jest z zaprojektowaniem, implementacją oraz testami algorytmu umożliwiającego jednoczesne realizowanie wielu zadań z zakresu wizji komputerowej (poprawa jakości, segmentacja semantyczna, estymacja ruchu). Algorytm opiera się o metody uczenia maszynowego, a dokładniej głębokie sieci neuronowe.
Dzięki równoczesnemu wykonywaniu wielu powiązanych ze sobą zadań możliwe jest zarówno poprawienie wyników jakościowych jak i skrócenie czasu inferencji. Oprócz wykonania testów na opracowanym algorytmie konieczne jest również przeprowadzenie analogicznej procedury dla metod zaproponowanych przez autorów innych metod.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.