Optymalizacja właściwości napędowych oraz manewrowych statków z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów

Identyfikator grantu: PT01121

Kierownik projektu: Hanna Pruszko

Realizatorzy:

  • Piotr Pruszko

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu opracowanie koncepcji małej jednostki elektrycznej poruszającej się w portach oraz obszarach przybrzeżnych, której funkcją będzie zbieranie i pływających śmieci oraz odbiór odpadów z innych statków. Ze względu na warunki pracy kluczowa jest optymalizacja kształtu kadłuba pod kątem zakresu pracy w zmiennych oraz trudnych warunkach. Analiza właściwości oporowych i odpowiednia optymalizacja pozwoli na zwiększenie czasu pracy przypadającym ja jedno ładowanie baterii. Użycie zaawansowanych metod numerycznych pozwoli na bardziej dokładną analizę różnych koncepcji kształtu kadłuba oraz układu napędowego.
Co więcej w obszarach portowych charakteryzujących się dużą intensywnością ruchu statków oraz wieloma przeszkodami zapewnienie dobrych właściwości manewrowych jest niezbędne. Jednostka, która zostanie zoptymalizowana pod kątem maksymalnej sprawności napędowej i minimalnym oporom pływania zostanie również sprawdzona pod kątem właściwości manewrowych. Elementem projektu będzie również optymalizacja masy kadłuba z uwzględnieniem jego wytrzymałości.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.