Transformacje Darboux w zastosowaniu do równania Schroodingera

Identyfikator grantu: PT01080

Kierownik projektu: Marek Czachor

Realizatorzy:

  • Maciej Cichosz

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-07-14

Streszczenie projektu

Celem pracy jest sprawdzenie do jakiego stopnia równanie Schroedingera może być traktowane jako jedno z równań tworzących parę Laxa. W szczególności, należy sprawdzić, czy stała Plancka może być potraktowana jako parametr spektralny wchodzący w tzw. transformacje ubierające. Należy przeanalizować z tego punktu widzenia proste układy kwantowomechaniczne, np. oscylator harmoniczny.
Okazuje się, że w określonych przypadkach za transformację Darboux dla konkretnych typów potencjałów, dzielących się na oddziałujące i nieoddziałujące, można uznać zmianę bazy funkcji falowych poprzez zmianę typu iloczynu tensorowego. Zmiany typu iloczynu tensorowego wpływają na postać macierzy Pauliego i macierzy własnych funkcji falowych.

Publikacje

  1. Maciej Cichosz, Alternatywne iloczyny tensorowe a korelacje kwantowe, Politechnika Gdańska 140786, (2024) 1-26


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.