Opis łącza < Sieć

W celu efektywnego gospodarowania zasobami numeracji IPv4, standardowa usługa dostępu do Internetu poprzez sieć TASK jest realizowana z wykorzystaniem adresacji z maską /31 (255.255.255.254). Pozwala to na użycie tylko dwóch adresów IPv4, z których jeden przeznaczony jest dla bramy, a drugi dla urządzenia abonenckiego, oszczędzając dzięki temu ograniczoną pulę dostępnych adresów IPv4.

Sposób działania oraz schemat adresacji standardowej usługi jest zgodny z przyjętym standardem RFC 3021. Standard ten obejmuje również zalecenia dotyczące routerów.

Poniżej zamieszczamy przykładową listę routerów wspierających rekomendację RFC 3021:

  • TP-Link serie AX (1.0.5), EX (0.13.0.2), ER
  • Asus seria AX (3.0.0.4.386)
  • Ubiquity ER-X
  • Mikrotik (RouterOS v7)

lub bardziej zaawansowane Juniper, Cisco, Fortinet.

KONTAKT

CI TASK dąży do zapewnienia jak najwyższej niezawodności świadczonych usług. W przypadku problemów bądź braku usługi prosimy o kontakt z naszymi inżynierami pod adresem

noc@task.gda.pl

+48 58 347 10 77