Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej podpisało w dniu 30.12.2020 r. umowę o dofinansowanie, której celem jest zrealizowanie projektu EuroHPC dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt będzie realizowany od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

Projekt "Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL" realizowany jest w ramach konsorcjum, którego liderem jest Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, a partnerami Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej wraz z: Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym; Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Centrum Informatycznym Świerk; Politechniką Wrocławską, Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym oraz Uniwersytetem Warszawskim.

Celem międzynarodowej inicjatywy EuroHPC - European High-Performance Computing - jest utworzenie europejskiego systemu komputerów dużej mocy eksaskalowej - unikatowych na skalę światową, a zbudowanych w oparciu o technologie rozwijane w Europie. Ich moc obliczeniowa umożliwi obniżenie kosztów procesów badawczych przy równoczesnym skróceniu terminu realizacji badań naukowych. Realizowane przedsięwzięcie usprawni realizację badań naukowych poprzez budowę i udostępnienie polskiej nauce zasobów superkomputerowych umożliwiających przeprowadzanie obliczeń wielkiej skali. Łączna wartość projektu wynosi 194.664.760,62 PLN, a łączne wydatki kwalifikowane 160.102.219,69


Inne aktualności

T
Oferta Pracy - Administrator Systemów Informatycznych DevOps

12 sty 2021

CI TASK poszukuje osoby do pracy na stanowisku Administrator Systemów Informatycznych DevOps

Twoje zadania:

wdrażanie i utrzymanie środowisk programowych,
automatyzacja...

T
Życzenia świąteczne

23 gru 2020

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz Szczęśliwego Nowego Roku składają państwu wszyscy pracownicy CI TASK wraz z dyrekcją.

T
Domeny pl

22 gru 2020

Centrum Informatyczne TASK przystąpiło do Programu Partnerskiego NASK w zakresie rejestracji domen .pl, funkcjonalnych (np. edu.pl, org.pl, com.pl, net.pl itp.) oraz regionalnych...


Zobacz wszystkie