Nagrody i certyfikacja

Polityka Jakości

CI TASK to miejsce rozwoju i udostępniania najwyższej jakości zasobów superkomputerowych i zaawansowanych usług technologii informacyjnej dla środowiska naukowo-akademickiego, biznesowego oraz szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego. Głównym celem naszej działalności jest wspieranie prac badawczo-rozwojowych poprzez udostępnianie wysokowydajnych systemów superkomputerowych wraz z oprogramowaniem naukowym oraz systemów przechowywania i archiwizacji danych, a także upowszechnianie i propagowanie wiedzy na temat wykorzystania i możliwości superkomputerów oraz zaawansowanych usług technologii informacyjnej.

 

EURO SYMBOL 2018

 

Monitor Biznesu" niezależny dodatek do gazety "Rzeczpospolita" jest organizatorem nagrody, która wyłania firmy, będące symbolem w swojej branży i w sposób szczególny ją rozwijają. Decyzją Kapituły Programu CI TASK otrzymało nagrodę Euro Symbol 2018 za innowacyjność działań. Patronat honorowy nad nagrodą objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny.

POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2017

 

To prestiżowa nagroda przyznawana przez Polską Agencję Przedsiębiorczości dla najbardziej innowacyjnych firm i instytucji działających w Polsce. Nadaje się ją w uznaniu prac badawczo-rozwojowych, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki.

POLSKA NAGRODA INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2016

 

Podczas Forum Inteligentnego Rozwoju nagroda ta trafia w ręce innowatorów, organizacji, których sposób myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Ma na celu popularyzację autorów innowacji technologicznych i społecznych, które w znaczący sposób podnoszą standard życia. CI TASK otrzymało tę nagrodę za realizację projektu pn. "Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)".

POLMAN 1999

 

To nagroda przyznawana przez Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych podczas wystawy Polman, będącej częścią Międzynarodowych Targów Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej Infosystem. CI TASK otrzymało tę nagrodę w uznaniu za opracowanie usług szerokopasmowych w sieci POL-34 w kategorii za najciekawszy produkt sieciowy jednostek naukowych.

Zarządzanie w CI TASK jest dojrzałym i stabilnym procesem. Nasze usługi są poddawane audytom zgodności i spełniają wymogi normy ISO 9001:2015 w zakresie obliczeń z wykorzystaniem komputerów dużej mocy oraz specjalistycznego oprogramowania a także programowania i wytwarzania aplikacji, nadzorowania sieci i systemów informatycznych, przygotowania i prowadzenia projektów.

 

Certyfikat ISO 9001:2015

Zakres certyfikacji:
Usługi informatyczne w zakresie:
- obliczeń z wykorzystaniem komputerów dużej mocy oraz specjalistycznego oprogramowania
- programowania i wytwarzania aplikacji
- nadzorowania sieci i systemów informatycznych
- przygotowania i prowadzenia projektów

Certyfikat ISO 9001:2015

IT services in the scope of:
- calculation using high perfomance computing and specialized software
- programming and development of applications
- administration of networks and information system
- project preparation and managment

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10

Zakres certyfikacji:
- administrowanie komputerami dużej mocy
- przygotowanie i prowadzenie projektów
- nadzorowanie sieci komputerowych
- programowanie oraz wytwarzanie aplikacji, usługi informatyczne

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009

Zakres certyfikacji:
- administrowanie komputerami dużej mocy
- przygotowanie i prowadzenie projektów
- nadzorowanie sieci komputerowych
- programowanie oraz wytwarzanie aplikacji, usługi informatyczne

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009

IT services in the scope of:
- calculation using high perfomance computing and specialized software
- programming and development of applications
- administration of networks and information system
- project preparation and managment

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009

Zakres certyfikacji:
- administrowanie komputerami dużej mocy
- przygotowanie i prowadzenie projektów
- nadzorowanie sieci komputerowych
- programowanie oraz wytwarzanie aplikacji, usługi informatyczne

AKTUALNOŚCI

EUMaster4HPC: Zdobądź wymarzoną pracę w dziedzinie wysokowydajnych systemów obliczeniowych!

8 mar 2024

Rekrutacja do drugiej edycji programu EUMaster4HPC!

EUMaster4HPC to dwuletni program magisterski prowadzony w języku...

Konkurs nr PLL/2024/06 na regularny dostęp do zasobów LUMI

8 mar 2024

W imieniu AGH Cyfronet informujemy o konkurs nr PLL/2024/06 na granty obliczeniowe dla naukowców z Polski realizowane...

Oferta pracy: Technik utrzymania sieci komputerowej

6 lut 2024

Informacje:
Instytucja: Politechnika Gdańska,
Miejsce pracy: Centrum Informatyczne TASK, Dział Sieci
Miasto...