wersja kontrastowa


Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa (TASK) budowana jest systematycznie, począwszy od 1992 roku. Obecnie obejmuje swoim zasięgiem całe Trójmiasto łącząc ze sobą sieci lokalne, w których pracuje około 30 tys. komputerów i serwerów umożliwiających pracę kilkudziesięciu tysiącom użytkowników. TASK jest członkiem konsorcjum PIONIER.

Celem TASK jest świadczenie zaawansowanych usług teleinformatycznych dla środowiska akademickiego oraz umożliwienie dostępu do komputerów dużej mocy obliczeniowej i oprogramowania naukowo-badawczego znajdujących się w Centrum Informatycznym TASK (CI TASK) oraz innych centrach superkomputerowych na terenie kraju.

Sieć jest zrealizowana w oparciu o mieszane łącza pracujące w technologii MPLS i 10 Gigabit Ethernet. Sieć ma strukturę kratową i łączy główne węzły akademickie w Trójmieście. Mieszana struktura oraz utrzymywanie równolegle dwóch technologii zapewnia bardzo dużą niezawodność i bezpieczeństwo pracy sieci.
Sieć ma strukturę wielowarstwową:

  • kable światłowodowe,
  • szkielety transmisyjne MPLS i 10GE,
  • szkielet IP – routery brzegowe, szkieletowe i firewalle.


Sieć TASK zbudowana jest całkowicie w oparciu o światłowodowe medium transmisyjne. Jest to najbardziej bezpieczne rozwiązanie uniemożliwiające w praktyce jakikolwiek podsłuch lub ingerencję w transmisję danych. Infrastruktura światłowodowa składa się z ponad 300 km kabli światłowodowych znajdujących się w kanalizacji własnej lub dzierżawionej.

Szkielet MPLS obejmuje kilkanaście przełączników zainstalowanych na terenie uczelni i instytutów naukowo-badawczych w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Główna oś szkieletu pracuje z przepustowością 2*10Gb/s i jest przeznaczona dla użytkowników akademickich.

Szkielet 10GE składa się z kilkunastu urządzeń zainstalowanych w węzłach na terenie Trójmiasta, do którego dołączonych jest kilkaset urządzeń dostępowych użytkowników.

Oprócz zapewnienia łączności z krajową siecią naukową PIONIER i europejską GEANT, użytkownicy sieci TASK mają możliwość dostępu do zasobów znajdujących się w sieciach wielu krajowych operatorów i dostawców treści poprzez lokalne styki na terenie Trójmiasta.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93