Analiza pracy wirnika napędowego bezzałogowego statku powietrznego

Identyfikator grantu: PT00999

Kierownik projektu: Oskar Szulc

Realizatorzy:

  • Jakub Skobyłko

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-10-18

Streszczenie projektu

Projekt dyplomowy inżynierski realizowany przez studenta Politechniki Gdańskiej (Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk), którego promotorem, a zarazem kierownikiem projektu jest dr inż. Oskar Szulc będący pracownikiem zakładu Aerodynamiki Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (Generała Józefa Fiszera 14, 80-231 Gdańsk). Projekt dyplomowy skupia się na walidacji oraz zmodyfikowaniu kodu BEMT (ang. Blade Element Momentum Theory) dla wirnika Caradonna-Tung (NACA 0012) oraz wirnika UH-1H (NACA 0012) dla przyjętych wartości liczby Macha. Zakłada się również konieczność wykorzystania symulacji CFD/2D w celu modyfikacji własności aerodynamicznych profilu, skręceniu łopaty wzdłuż promienia oraz zmiany cięciwy. Podczas projektu konieczne jest również wykorzystanie kodu CFD FLOWer (DLR) dla profilów lotniczych NACA 0012 oraz NACA 2340 w warunkach odwzorowujących lot.


Publikacje

  1. Jakub Skobyłko, Analiza numeryczna pracy wirnika napędowego, praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 2023, (2023) 1-160


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.