Analizy aeroakustyczne bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i pojazdów Urban Air Mobility (UAM)

Kierownik projektu: Adam Sieradzki

Realizatorzy:

  • Witold Klimczyk

Instytut Lotnictwa

Warszawa

Data otwarcia: 2022-10-03

Streszczenie projektu

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed dynamicznie rozwijającym się rynkiem BSP/UAM, w zakresie wymagań dotyczących minimalizacji hałasu. W niedługiej perspektywie czasowej zostaną one usankcjonowane prawnie w postaci wymogów certyfikacyjnych, mogących zahamować rozwój tej gałęzi przemysłu. Celem projektu jest wyjście naprzeciw potrzebom rynku poprzez opracowanie metodyki projektowania wirników o niskiej emisji hałasu oraz przeanalizowanie kilku najistotniejszych typów interakcji aerodynamicznych, mogących wystąpić w przypadku zróżnicowanych konfiguracji BSP/UAM i wpływających na emitowany hałas. Projekt będzie skupiał się na opracowaniu propozycji rozwiązań technicznych minimalizujących hałas, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich osiągów. Przeanalizowanie w niniejszy sposób kilku uogólnionych przypadków pozwoli zbudować wiedzę i kompetencje w zakresie kompleksowego projektowania kompletnych konfiguracji BSP/UAM, ze szczególnym naciskiem dobór odpowiednich metod obliczeniowych. Zagadnienia te nie jest dogłębnie przebadane i stanowią duże wyzwanie z punktu widzenia metod obliczeniowych - wymagane są metody o niskiej dyssypacji numerycznej i często wysokim koszcie obliczeniowym. W ramach projektu planowana jest walidacja metod obliczeniowych w oparciu o badania eksperymentalne.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.