Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej

Identyfikator grantu: PT00988

Kierownik projektu: Beata Zima

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-08-25

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest szczegółowe rozpoznanie, opis i wykorzystanie
globalnych metod drgań i metod lokalnych bazujących na propagacji fal sprężystych w diagnostyce próbek skorodowanych z uwzględnieniem ich złożonej struktury warstwowej. Zakłada się, że globalne metody oparte na drganiach pozwolą na ocenę całkowitego zmniejszenia sztywności, a w konsekwencji średniego zmniejszenia grubości spowodowanego korozją. Lokalne metody falowe zostaną wykorzystane do szczegółowej analizy skorodowanej konstrukcji, wykrycia uszkodzeń lub wżerów korozyjnych. Sformułowanie nowych połączonych algorytmów diagnostycznych zostanie poprzedzone złożonymi symulacjami numerycznymi i testami eksperymentalnymi, w tym generowaniem skorodowanych powierzchni przy wykorzystaniu pól losowych i mikroskopowych pomiarów dokładnej chropowatości skorodowanych powierzchni.
Obliczenia będą dotyczyć zatem propagacji drgań o niskich, jak wysokich częstotliwościach w próbkach stalowych o złożonej geometrii (nierównomiernej grubości każdej z warstw). Uzyskane wyniki w postaci sygnałów zostaną przetworzone celem oceny stanu konstrukcji.


Publikacje

  1. Zima B., Roch E., Moll J., Nondestructive corrosion degradation assessment based on asymmetry of guided wave propagation field, Ultrasonics 1, (2024) 107243
  2. Emil Roch, Beata Zima, Krzysztof Woloszyk, Yordan Garbatov, Guided Waves in Ship Structural Health Monitoring–A Feasibility Study, Polish Maritime Research 30, (2023) 76-84
  3. Zima B., Brenkacz Ł., Guided wave propagation in debonding detection in CFRP-reinforced steel plate-like structures, Ocean Engineering 1, (2024) 1
  4. Zima B., Roch E., Moll J., The Influence of Global Corrosion Degradation on Localized Damage Detection Using Guided Waves, UNIfied Conference of DAMAS, IncoME and TEPEN Conferences (UNIfied 2023) 1, (2024) 8


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.