Wybór odpowiedniego systemu łączności

Identyfikator grantu: PT00987

Kierownik projektu: Krzysztof Cichoń

Politechnika Poznańska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Poznań

Data otwarcia: 2022-07-25

Streszczenie projektu

Projekt polega na przeglądzie i ocenie obecnego rozwiązania łączności radiowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach i na terenie powiatu obornickiego. Wykonana zostanie symulacja pokrycia radiowego tegoż rozwiązania. Następnie zostanie wykonany "drive test" w celu pomiarów pokrycia radiowego i zmierzenie odbieranych mocy na terenie powiatu obornickiego i porównanie ich z wynikami symulacji. W następnym kroku zostanie zestawionych kilka rodzai łączności i wybrany najlepszy spośród odpowiednich kryteriów wykorzystując metodę wielokryterialnego wspomagania decyzji. W końcowym etapie zaproponowane zostanie rozwiązanie na podstawie najlepszego wyniku i wykonana symulacja pokrycia radiowego.

Publikacje

  1. Damian Chmielewski, Analiza łączności radiowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, praca dyplomowa magisterska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej 1, (2023) 1-45


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.