Grant/Projek zakończony

Wpływ warunków podporowych na wyniki optymalizacji topologii konstrukcji łącznika

Kierownik projektu: Łukasz Smakosz

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-06-15

Data zakończenia: 2023-01-25

Streszczenie projektu

Głównym, pierwszorzędnym celem projektu, jest analiza wpływu warunków podporowych na wyniki optymalizacji topologii łącznika. Jako kryterium analizy dotyczącej wyznaczenia optymalnej topologii planuje się przyjąć kryterium energetyczne. Wstępne gabaryty konstrukcji zostały ustalone na podstawie wyróżnionego dyplomu inżynierskiego p. Magdaleny Okrój – "Koncepcja multifunkcyjnego centrum kulturowego „Brama Cesarska” / „Imperial Gate” na terenie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku".
Rozważane warunki podporowe, będą zależne od stanów granicznych nośności użytkowalności. Planuje się wykonać liczne warianty podparcia konstrukcji. Wyjściowo wymodelować podparcie symbolizujące słupy podpierające przęsło, kolejno planuje się dokonać analizy zasadności ich rozmieszczenia i występowania. W obszarze połączenia łącznika z budynkiem, planuje się rozważyć zapewnienie współpracy z budynkiem poprzez zablokowanie odpowiednich stopni swobody w podporach. Kolejnym rozważanym aspektem będzie oparcie łącznika na podkonstrukcji i na tej podstawie przyjęcie warunków brzegowych jak dla podpory przegubowej, przesuwnej. Każdy wymieniony przypadek warunków podporowych będzie miał znaczący wpływ na trajektorię naprężeń głównych co za tym idzie na rezultaty analizy. Wyniki obliczeń, prezentujące wpływ podparcia na optymalizację topologii, będą każdorazowo dokumentowane w dyplomie magisterskim. Stworzona w ten sposób baza będzie stanowiła cenne źródło informacji dla projektantów określających kształt konstrukcji na etapie koncepcji.
Drugorzędnym celem pracy, jest implementacja uzyskanych wyników w formie prętowego modelu numerycznego w programie ARSAP, dobór materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarowanie konstrukcji według obowiązujących norm europejskich.
Ostatnim celem jest ocena estetyczna wyników optymalizacji oraz przegląd publikacji naukowych wskazujących na stosowanie optymalizacji topologii jako kompromisu między podejściem architektów i konstruktorów. Wyniki obliczeń planuje się przedstawić aktywnym zawodowo architektom z prośbą o subiektywną ocenę estetyczną konstrukcji optymalnie zaprojektowanej z punktu widzenia konstruktora.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.