Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Identyfikator grantu: PT00976

Kierownik projektu: Paweł Wiczling

Realizatorzy:

  • Agnieszka Kamedulska

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Farmaceutyczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-06-07

Streszczenie projektu

Celem projektu jest opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję analitów w wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Model zostanie opracowany w oparciu o dane retencyjne zebrane z wykorzystaniem gradientowej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas dla dużej liczby analitów i dla szerokiego zakresu warunków chromatograficznych (m.in. różne pH, temperatura, czas trwania gradientu oraz rodzaje modyfikatora organicznego). Opracowany model posłuży do scharakteryzowania retencji analitów, własności fazy stacjonarnej i ruchomej oraz stworzenia procedury decyzyjnej, która będzie praktycznie użyteczna do przewidywania czasów retencji i szerokości piku (chromatogramu), a w konsekwencji w określeniu warunków prowadzących do uzyskania żądanego rozdzielenia. Projekt przewiduje użycie programu Stan, który jest nowoczesną platformą do modelowania statystycznego i wysokowydajnym środowiskiem obliczeń statystycznych.


Publikacje

  1. P.Wiczling, A.Kamedulska, , Comparison of Chromatographic Stationary Phases Using a Bayesian-Based Multilevel Model, Anal Chem w druku, (2024) w druku
  2. Agnieszka Kamedulska, Opracowanie bayesowskich modeli hierarchicznych opisujących retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz, rozprawa doktorska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.