Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2

Kierownik projektu: Kamil Stasiak

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-05-26

Streszczenie projektu

Temat rozprawy doktorskiej: Ocena wpływu składu syngazu i technologii produkcji na pracę turbiny gazowej w elektrowni z ujemną emisją dwutlenku węgla
Celem pracy jest opracowanie modelu obliczeniowego całego systemu Elektrowni Gazowej z Ujemną Emisją Dwutlenku Węgla (projekt nCO2PP) w różnych modyfikacjach. Model składa się z różnych części, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zgazowania. Wyniki uzyskane za pomocą tego modelu muszą odpowiadać określonej sprawności rzeczywistego zespołu elektrowni demonstracyjnej o nowatorskiej zasadzie działania. Modelowanie przeprowadza się w oprogramowaniu do symulacji procesów, takim jak Aspen Plus i Hysys, a na późniejszym etapie modelowanie opiera się na danych uzyskanych z hamowni eksperymentalnej, np. poprzez uczenie maszynowe w oprogramowaniu Python, Matlab lub Julia. Badania dotyczą przygotowania paliwa i jednostek generujących energię w elektrowni, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zgazowania oraz oprzyrządowania kontrolno-pomiarowego turbiny gazowej. W pracy rozważana jest alternatywna kombinacja Organicznego Obiegu Rankine'a (ORC). Dodatkowo przeprowadzono analizy termodynamiczne. Wyniki badań zostaną udokumentowane w formie referatów i wystąpień konferencyjnych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.