Wpływ przepływu materiału sypkiego przez rurę na częstotliwość drgań ośrodka

Identyfikator grantu: PT00973

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Realizatorzy:

  • Wojciech Piechociński

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-05-27

Streszczenie projektu

Zjawisko rezonansu jest bardzo niepożądanym zjawiskiem w budownictwie. Dochodzi do niego gdy częstotliwość drgań wymuszonych jest zbliżona do częstotliwości drgań własnych ośrodka. Drgania rezonansowe charakteryzują się nagłym wzrostem amplitudy, w wyniku których istnieje ryzyko zawalenia się konstrukcji oraz narażenia życia ludzkiego.
W pracy magisterskiej, analizie zostanie poddany przepływ materiału sypkiego przez cylindryczną rurę wykonaną z tworzywa sztucznego w celu sprawdzenia czy wystąpi zjawisko rezonansu. Zamodelowane zostaną dwa stany: napełnianie oraz opróżnianie. Obliczenia zostaną przeprowadzone w programie Abaqus za pomocą metody CEL oraz SPH.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.