Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO

Identyfikator grantu: PT00964

Kierownik projektu: Karina Kózka

Realizatorzy:

  • Anna Nadolna
  • Natalia Gietka
  • Robert Przyłuski
  • Marta Gruszczyńska
  • Adam Jaczewski
  • Tomasz Strzyżewski
  • Mariusz Józef Figurski
  • Adam Nowak

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Warszawa

Data otwarcia: 2022-04-08

Streszczenie projektu

Celem projektu jest integracja obliczeń wielkoskalowych numerycznego modelu pogody (NMP) z modelem hydrologicznym w celu doskonalenia istniejących produktów oraz opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych. Procesy hydrologiczne zachodzące w zlewniach, mają ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania różnych dziedzin gospodarki oraz bezpieczeństwa obywateli. Odpowiednie zrozumienie przebiegu i współzależności tych procesów, stanowi podstawę do formułowania funkcji matematycznych służących do ich opisu, oraz umożliwia prawidłową identyfikację parametrów składowych modelu hydrologicznego. Wyniki matematycznego modelowania procesów hydrologicznych mają bardzo duże znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej i prognozowania bardzo problematycznego ostatnio zjawiska tzw. powodzi błyskawicznych (Flash Floods), jak również dla gospodarowania wodą, żeglugi śródlądowej czy podejmowania prawidłowych decyzji planistycznych. Większość matematycznych modeli hydrologicznych skupia się jedynie na wybranych elementach obiegu wody na Ziemi takich jak np. przepływ w korytach otwartych czy transformacji opadu w odpływ.
Rozwój modelowania meteorologicznego dostarcza coraz dokładniejszych prognoz wysokiej rozdzielczości, które mogą stanowić dane wejściowe do modelu hydrologicznego. Jak wiadomo cykl hydrologiczny łączy w sobie szereg procesów zachodzących w atmosferze, hydrosferze, biosferze i litosferze, dlatego zbudowanie numerycznego modelu hydrologicznego (NMH) w oparciu o wysokorozdzielcze dane meteorologiczne, pozwoli dokładniej odzwierciedlić ten złożony proces. W badaniach wykorzystany będzie model WRF-Hydro (The Weather Research and Forecasting Hydrological Modeling System) w różnych wariantach, takich jak.: stand-alone (wariant modelu hydrologicznego niesprzężony z modelem meteorologicznym) oraz couplied (wariant modelu hydrologicznego do którego dane wejściowe stanowią wyniki modelu meteorologicznego, natomiast wynik niektórych obliczeń modelu hydrologicznego stanowią dane wejściowe do kolejnych obliczeń modelu meteorologicznego).


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.