Grant/Projek zakończony

Wpływ geometrii oraz materiału osłon do klapy oddymiającej na częstotliwość drgań rezonansowych oraz ich trwałość

Kierownik projektu: Marek Augustyniak

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-03-14

Data zakończenia: 2023-01-31

Streszczenie projektu

Celem pracy jest optymalizacja owiewek klapy oddymiającej na budynkach pod kątem ich podatności na niebezpieczne drgania rezonansowe. Poza analizą drgań przewidziana jest również analiza zmęczeniowa, biorąca pod uwagę nisko- lub wysoko-cyklowe parametry materiałowe owiewek. Projekt powinien zawierać różne propozycje rozwiązań, a także analizę numeryczną (MES), sugerującą optymalne wykorzystanie materiału dla uzyskania jak największego współczynnika dekrementu tłumienia przy zachowaniu relatywnie wysokiej sztywności. W planach przewidziane jest również przeprowadzenie pomiarów na fizycznym modelu, który zostanie zbudowany na podstawie otrzymanych wyników z modelowania. Jeżeli uda się przeprowadzić eksperyment pomiarowy, przewidziane jest napisanie publikacji.

Publikacje

  1. Kamil Wierzbicki, Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA), praca magisterska, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej -, (2022) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.