Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe

Identyfikator grantu: PT00957

Kierownik projektu: Paweł Ziółkowski

Realizatorzy:

  • Sylwia Oleś

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-03-09

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy obliczeń parametrycznych reaktora termokatalitycznego do produkcji metanolu w środowisku ANSYS Fluent. Ze względu na ilość składników biorących w reakcjach chemicznych, jak i konieczność zagęszczenia siatek obliczeniowych w obszarze powierzchni katalitycznych nie jest możliwe przeprowadzanie obliczeń na komputerach, które teraz są do dyspozycji. Dodatkowa zamierzam udostępnić część zasobów studentce, która podejmuje w tym temacie pracę magisterską. Zarówno prace prowadzone w ramach pracy magisterskiej jak i obliczeń, które będą toczone równolegle dotyczą grantu POLNOR, które kierownikiem jest prof. Dariusz Mikielewicz w ramach współpracy z Norwegami - https://nco2pp.mech.pg.gda.pl/pl

W skrócie cześć merytoryczna dotyczy takich celów jak
1. opracowanie nowatorskiej technologii wraz z budową instalacji demonstracyjnej, pozwalającej na wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji energii elektrycznej z uzyskaniem jednocześnie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.
2. opracowanie propozycji elektrowni na nowym typie układu CCS/CCU opracowanej przez zespół z Politechniki Gdańskiej, lidera projektu, a ściślej rzecz ujmując dotyczy instalacji zgazowania osadu ściekowego oraz jego utylizacji w elektrowni gazowej wraz z wychwytem dwutlenku węgla. Synergia pomiędzy instalacją CCS/CCU a proponowanym wykorzystaniem osadów ściekowych (uznawanych za odnawialne źródło energii) pozwala na osiągnięcie przez instalację ogólnej ujemnej emisji CO2.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.