Grant/Projek zakończony

Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe

Identyfikator grantu: PT00957

Kierownik projektu: Paweł Ziółkowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-03-09

Data zakończenia: 2024-03-08

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy obliczeń parametrycznych reaktora termokatalitycznego do produkcji metanolu w środowisku ANSYS Fluent. Ze względu na ilość składników biorących w reakcjach chemicznych, jak i konieczność zagęszczenia siatek obliczeniowych w obszarze powierzchni katalitycznych nie jest możliwe przeprowadzanie obliczeń na komputerach, które teraz są do dyspozycji. Dodatkowa zamierzam udostępnić część zasobów studentce, która podejmuje w tym temacie pracę magisterską. Zarówno prace prowadzone w ramach pracy magisterskiej jak i obliczeń, które będą toczone równolegle dotyczą grantu POLNOR, które kierownikiem jest prof. Dariusz Mikielewicz w ramach współpracy z Norwegami - https://nco2pp.mech.pg.gda.pl/pl

W skrócie cześć merytoryczna dotyczy takich celów jak
1. opracowanie nowatorskiej technologii wraz z budową instalacji demonstracyjnej, pozwalającej na wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji energii elektrycznej z uzyskaniem jednocześnie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.
2. opracowanie propozycji elektrowni na nowym typie układu CCS/CCU opracowanej przez zespół z Politechniki Gdańskiej, lidera projektu, a ściślej rzecz ujmując dotyczy instalacji zgazowania osadu ściekowego oraz jego utylizacji w elektrowni gazowej wraz z wychwytem dwutlenku węgla. Synergia pomiędzy instalacją CCS/CCU a proponowanym wykorzystaniem osadów ściekowych (uznawanych za odnawialne źródło energii) pozwala na osiągnięcie przez instalację ogólnej ujemnej emisji CO2.

Publikacje

  1. Sylwia Oleś, Analysis of the reactor for methanol production from hydrogen and CO2 with the use of CFD approach, praca magisterska, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -, (2023) -
  2. Sylwia Oleś, Paweł Ziółkowski, Dariusz Mikielewicz, Analysis of methanol production from carbon dioxide acquired from negative emission power plants using CFD approach for catalytic reactor, 16TH CONFERENCE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT IN POWER ENGINEERING -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.